UAH/RUB - Đồng Hryvnia của Ucraina Đồng Rúp Nga

35.1653
0.0000(0.00%)
  • Giá đ.cửa hôm trước:
    35.1653
  • Giá Mua/Bán:
    35.1653/35.1653
  • Biên độ ngày:
    35.1653 - 35.1653

Dữ liệu Lịch sử UAH/RUB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/02/2022 - 30/01/2023
35.165335.165335.165335.1653-1.23%
35.602635.602635.602635.6026+0.70%
35.354035.354035.354035.3540+1.79%
34.730934.730934.730934.7309-3.01%
35.808235.808235.808235.8082-3.08%
36.945036.945036.945036.9450-3.22%
38.175838.175838.175838.1758-1.33%
38.691338.691338.691338.6913-3.01%
39.893239.893239.893239.8932+3.27%
38.630538.630538.630538.6305+9.71%
35.212135.212135.212135.21210.00%
35.212135.212135.212135.2121-5.32%
37.190137.190137.190137.1901+8.24%
34.359034.359034.359034.3590+13.01%
30.404430.404430.404430.4044-1.94%
31.005331.005331.005331.0053+11.52%
27.803227.803227.803227.8032-4.37%
29.075029.075029.075029.0750+4.71%
27.767427.767427.767427.7674+3.05%
26.945526.945526.945526.9455+0.82%
26.726626.726626.726626.7266-0.44%
26.843526.843526.843526.8435+0.43%
26.728826.728826.728826.7288-0.79%
26.942326.942326.942326.9423+0.49%
26.810326.810326.810326.8103+0.22%
26.751126.751126.751126.7511-0.12%
26.783026.783026.783026.7830+0.20%
26.730626.730626.730626.7306-0.84%
26.956926.956926.956926.9569-0.14%
26.995026.995026.995026.9950-23.23%
Cao nhất: 39.8932Thấp nhất: 26.7266Chênh lệch: 13.1666Trung bình: 31.7413% Thay đổi: 0.0000
Bạn cảm thấy thế nào về UAHRUBFIX=?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Đồng Hryvnia của Ucraina
Trung Đông