SGD/PLN - Đô la Singapore Zloty Ba Lan

Tỷ giá thời gian thực
2.9911
+0.0061(+0.20%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  2.985
 • Giá Mua/Bán:
  2.9901/2.9922
 • Biên độ ngày:
  2.9802 - 2.9927
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Singapore
 • Tiền tệ Thứ cấp:Zloty Ba Lan

Dữ liệu Lịch sử SGD/PLN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 04/12/2023
2.99112.98592.99272.9813+0.18%
2.98572.98642.98652.9802+0.32%
2.97602.99143.00062.9743-0.42%
2.98872.97012.99602.9647+0.71%
2.96762.95222.97482.9485+0.60%
2.94982.96742.97972.9473-0.52%
2.96532.98002.98592.9649-0.34%
2.97542.98832.99472.9743-0.29%
2.98402.98782.99382.9801-0.06%
2.98572.99433.00222.9787-0.20%
2.99162.97112.99852.9639+0.79%
2.96822.99152.99992.9688-0.61%
2.98652.98993.00612.9831+0.08%
2.98422.99873.01222.9773-0.39%
2.99582.99693.00922.9890+0.07%
2.99383.04683.04922.9943-1.66%
3.04433.04603.05523.0401+0.03%
3.04343.05713.06123.0377-0.38%
3.05503.05963.07073.0426-0.04%
3.05623.07533.08833.0523-0.54%
3.07293.07723.08623.0684-0.04%
3.07413.06543.08373.0629+0.47%
Cao nhất: 3.0883Thấp nhất: 2.9473Chênh lệch: 0.1410Trung bình: 3.0016% Thay đổi: -2.2412
Bạn cảm thấy thế nào về SGD/PLN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ