SAR/PKR - Đồng Riyal Saudi Đồng Rupee Pakistan

Tỷ giá thời gian thực
75.9130
-0.1176(-0.15%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  76.0307
 • Giá Mua/Bán:
  75.7930/76.0330
 • Biên độ ngày:
  75.9130 - 76.0307
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Pakistan

Dữ liệu Lịch sử SAR/PKR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 05/12/2023
75.913075.913075.913075.9130+0.02%
75.900076.070076.090074.9050-0.08%
75.960076.165076.190074.9700-0.09%
76.030076.175076.250075.9650-0.01%
76.040076.115076.255076.0450+0.08%
75.980076.125076.190076.0500-0.01%
75.990076.125076.260075.1800-0.05%
76.030075.185076.640074.7650+1.85%
74.650075.990076.120075.1800-1.67%
75.920076.880076.885075.1200-1.04%
76.720076.885076.885076.08000.00%
76.720076.845076.895075.3000+0.09%
76.650076.885076.915075.3900-0.03%
76.670076.885076.990075.4250+0.01%
76.660076.655076.985076.6300+0.18%
76.520076.650076.860075.8850+0.01%
76.510076.640076.855075.4950-0.12%
76.600075.645076.815075.4450+1.98%
75.110076.505076.525075.6450-1.65%
76.370076.335076.590075.5800+0.10%
76.290075.965076.510075.1150+0.61%
75.830075.835076.100075.0350+0.20%
Cao nhất: 76.9900Thấp nhất: 74.7650Chênh lệch: 2.2250Trung bình: 76.1392% Thay đổi: 0.3079
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/PKR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ