SAR/KWD - Đồng Riyal Saudi Đồng Dinar Kuwait

Tỷ giá thời gian thực
0.08238
+0.00007(+0.09%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0823
 • Giá Mua/Bán:
  0.08224/0.08251
 • Biên độ ngày:
  0.08233 - 0.08239
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Kuwait

Dữ liệu Lịch sử SAR/KWD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/08/2023 - 21/09/2023
0.082380.082340.082390.08233+0.05%
0.082340.082350.082410.08223+0.01%
0.082330.082360.082410.08226-0.01%
0.082340.082360.082420.08229-0.05%
0.082380.082370.082460.08229+0.02%
0.082360.082300.082430.08222+0.10%
0.082280.082270.082370.08221+0.10%
0.082200.082260.082380.082180.00%
0.082200.082270.082360.08214-0.07%
0.082260.082250.082340.08217+0.04%
0.082230.082260.082310.08219-0.02%
0.082250.082260.082330.082180.00%
0.082250.082220.082310.08216+0.06%
0.082200.082190.082290.08213-0.06%
0.082250.082190.082290.08207+0.10%
0.082170.082110.082260.08205+0.10%
0.082090.082130.082240.08202-0.04%
0.082120.082220.082300.08210-0.10%
0.082200.082140.082330.08211-0.07%
0.082260.082240.082340.08218+0.04%
0.082230.082140.082300.08209+0.15%
0.082110.082170.082290.08206-0.02%
0.082130.082160.082250.08201-0.01%
0.082140.082070.082250.08204+0.06%
Cao nhất: 0.08246Thấp nhất: 0.08201Chênh lệch: 0.00045Trung bình: 0.08224% Thay đổi: 0.35832
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/KWD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ