SAR/IDR - Đồng Riyal Saudi Đồng Rupiah Indonesia

Tỷ giá thời gian thực
4,125.10
+17.25(+0.42%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  4,107.84
 • Giá Mua/Bán:
  4,124.14/4,126.06
 • Biên độ ngày:
  4,112.53 - 4,127.90
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupiah Indonesia

Dữ liệu Lịch sử SAR/IDR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 04/12/2023
4,125.104,114.244,127.904,112.53+0.26%
4,114.244,107.844,114.244,107.84-0.29%
4,126.004,134.504,144.504,126.50-0.17%
4,133.004,103.504,136.004,103.50+0.76%
4,102.004,115.504,116.004,094.50-0.29%
4,114.004,131.504,131.504,113.50-0.39%
4,130.004,150.004,152.504,125.50-0.51%
4,151.004,147.504,163.004,146.00+0.12%
4,146.004,152.504,166.004,144.50-0.12%
4,151.004,116.504,160.504,116.50+0.87%
4,115.004,118.504,134.504,102.50-0.05%
4,117.004,131.004,147.004,101.50-0.31%
4,130.004,145.004,146.004,128.50-0.27%
4,141.004,142.504,165.504,141.00+0.07%
4,138.004,184.504,184.504,124.00-1.08%
4,183.004,185.504,188.004,183.50-0.02%
4,184.004,184.504,193.004,184.00+0.02%
4,183.004,173.504,189.004,173.50+0.26%
4,172.004,172.004,178.004,167.00+0.02%
4,171.004,166.504,176.504,155.50+0.14%
4,165.004,141.504,167.504,135.50+0.58%
4,141.004,192.504,194.504,134.00-1.19%
Cao nhất: 4,194.50Thấp nhất: 4,094.50Chênh lệch: 100.00Trung bình: 4,142.38% Thay đổi: -1.57
Bạn cảm thấy thế nào về SAR/IDR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ