SAR/IDR - Đồng Riyal Saudi Đồng Rupiah Indonesia

Tỷ giá thời gian thực
4,138.88
+17.57(+0.43%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  4,121.37
 • Giá Mua/Bán:
  4,138.08/4,139.68
 • Biên độ ngày:
  4,134.47 - 4,147.31
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Riyal Saudi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupiah Indonesia

Thảo luận SAR/IDR

Bạn cảm thấy thế nào về SAR/IDR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ