PLN/MYR - Zloty Ba Lan Đồng Ringgit Malaysia

Ngoại hối thời gian thực
0.9365
+0.0028(+0.30%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.9337
 • Giá Mua/Bán:
  0.9361/0.9369
 • Biên độ ngày:
  0.9259 - 0.9392
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Dữ liệu Lịch sử PLN/MYR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/08/2022 - 26/09/2022
0.93650.93440.93920.9259+0.22%
0.93440.93340.93790.9320+0.08%
0.93370.94560.94720.9305-1.25%
0.94560.93610.94860.9353+1.01%
0.93610.96080.96200.9357-2.57%
0.96080.96980.97150.9573-0.93%
0.96980.96340.96980.9605+0.80%
0.96210.95820.96410.9555+0.41%
0.95820.95810.96160.9551+0.01%
0.95810.95300.96130.9530+0.53%
0.95300.97180.97630.9512-1.94%
0.97180.96430.97800.9640+0.96%
0.96260.95680.96660.9557+0.60%
0.95680.95450.95820.9485+0.25%
0.95450.94120.95750.9392+1.41%
0.94120.94390.95460.9405-0.32%
0.94420.94100.94700.9364-0.15%
0.94560.94560.95750.9438+0.01%
0.94550.95110.95570.9415-0.59%
0.95120.94960.95560.9421+0.39%
0.94750.94790.95170.945263.78K+0.07%
0.94680.93980.95180.935464.90K+0.86%
0.93870.94130.94920.937857.01K-0.13%
Cao nhất: 0.9780Thấp nhất: 0.9259Chênh lệch: 0.0520Trung bình: 0.9502% Thay đổi: -0.3576
Bạn cảm thấy thế nào về PLN/MYR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ