NOK/MYR - Krone Na Uy Đồng Ringgit Malaysia

Ngoại hối thời gian thực
0.4597
-0.0043(-0.93%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.464
 • Giá Mua/Bán:
  0.4595/0.4598
 • Biên độ ngày:
  0.4589 - 0.4606
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Thảo luận NOK/MYR

Bạn cảm thấy thế nào về NOK/MYR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ