KRW/GBP - Đồng Won Hàn Quốc Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.000621
-0.000002(-0.25%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.000622
 • Giá Mua/Bán:
  0.000621/0.000621
 • Biên độ ngày:
  0.000618 - 0.000625
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Won Hàn Quốc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử KRW/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 01/04/2023
0.0006210.0006230.0006250.000618-0.31%
0.0006230.0006210.0006250.000621+0.21%
0.0006210.0006250.0006260.000621-0.65%
0.0006250.0006260.0006280.000624-0.19%
0.0006260.0006300.0006310.000626-0.63%
0.0006300.0006310.0006310.0006300.00%
0.0006310.0006330.0006340.000627-0.31%
0.0006330.0006270.0006360.000627+0.91%
0.0006270.0006270.0006320.0006220.00%
0.0006270.0006240.0006290.000623+0.54%
0.0006240.0006270.0006300.000623-0.43%
0.0006270.0006260.0006270.000626-0.11%
0.0006270.0006340.0006340.000627-1.10%
0.0006340.0006310.0006360.000629+0.48%
0.0006310.0006310.0006340.000626+0.12%
0.0006310.0006340.0006340.000625-0.46%
0.0006340.0006270.0006360.000626+1.11%
0.0006270.0006260.0006270.000626-0.46%
0.0006290.0006330.0006350.000628-0.52%
0.0006330.0006410.0006410.000632-1.27%
0.0006410.0006410.0006440.000639-0.08%
0.0006410.0006400.0006420.000638+0.18%
0.0006400.0006420.0006420.000639-0.19%
0.0006420.0006420.0006420.000641+0.12%
0.0006410.0006380.0006420.000638+0.43%
0.0006380.0006370.0006390.000634+0.18%
0.0006370.0006290.0006400.000628+1.31%
Cao nhất: 0.000644Thấp nhất: 0.000618Chênh lệch: 0.000025Trung bình: 0.000631% Thay đổi: -1.275785
Bạn cảm thấy thế nào về KRW/GBP?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ