CHF/NPR - Đồng Frăng Thụy Sỹ Đồng Rupee Nepal

Ngoại hối thời gian thực
134.67
-0.58(-0.43%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  135.25
 • Giá Mua/Bán:
  134.66/134.67
 • Biên độ ngày:
  134.60 - 134.80
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Frăng Thụy Sỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Nepal

Dữ liệu Lịch sử CHF/NPR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
134.67134.73134.80134.60+0.01%
134.65135.40135.49134.56-0.49%
135.32135.40135.42135.30-0.03%
135.35135.32135.56134.85-0.03%
135.39134.98135.99134.28+0.32%
134.96133.63135.48133.18+1.01%
133.62133.47134.03133.32+0.15%
133.42131.77133.87131.55+1.20%
131.85133.12133.31131.33-0.92%
133.08131.89133.25131.65+0.96%
131.81131.53132.36131.20+0.25%
131.49133.16133.51131.51-1.24%
133.14133.20133.48132.84-0.06%
133.22133.64133.96132.14-0.28%
133.60133.18133.72132.46+0.33%
133.15132.61133.40132.34+0.45%
132.55132.25132.77132.00+0.25%
132.22132.68132.98132.07-0.48%
132.86132.30133.11131.72+0.43%
132.29131.74132.37131.16+0.41%
131.75132.04132.24131.43-0.19%
132.01130.85132.50130.71+0.87%
130.87130.81131.50130.66-0.02%
Cao nhất: 135.99Thấp nhất: 130.66Chênh lệch: 5.32Trung bình: 133.19% Thay đổi: 2.89
Bạn cảm thấy thế nào về CHF/NPR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ