CHF/JMD - Đồng Frăng Thụy Sỹ Đô la Jamaica

Tỷ giá thời gian thực
171.11
-1.66(-0.96%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  172.77
 • Giá Mua/Bán:
  169.24/172.98
 • Biên độ ngày:
  170.90 - 173.33
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Frăng Thụy Sỹ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Jamaica

Dữ liệu Lịch sử CHF/JMD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/08/2023 - 21/09/2023
171.11172.10173.33170.90-1.12%
173.05172.04174.41171.23+0.55%
172.11172.99173.27171.13-0.52%
173.01172.57173.49171.30+0.08%
172.86172.57173.58171.40+0.20%
172.51173.20174.28171.66+0.16%
172.24173.38174.28172.09-0.64%
173.34173.43174.34172.06-0.04%
173.42173.07173.78172.87+0.15%
173.17173.01173.84172.68+0.67%
172.02173.46173.83172.57-0.41%
172.73173.18174.13172.81+0.41%
172.03174.50174.75172.85-0.84%
173.48174.16174.72174.12-0.43%
174.22175.10175.42174.04+0.13%
174.00176.00176.37174.84-1.13%
175.99175.89176.76175.50+0.59%
174.96175.12176.11174.47+0.49%
174.11174.90175.56174.79-0.02%
174.14174.11175.55173.96+0.70%
172.94176.19176.64173.95-1.17%
174.98175.49176.43175.21-0.30%
175.51175.95176.62175.12-0.28%
175.99175.26176.80174.85+0.02%
Cao nhất: 176.80Thấp nhất: 170.90Chênh lệch: 5.89Trung bình: 173.50% Thay đổi: -2.75
Bạn cảm thấy thế nào về CHF/JMD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ