CAD/DKK - Đô la Canada Krone Đan Mạch

Tỷ giá thời gian thực
5.0497
+0.0008(+0.02%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  5.0489
 • Giá Mua/Bán:
  5.0481/5.0513
 • Biên độ ngày:
  5.0482 - 5.0505
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Canada
 • Tiền tệ Thứ cấp:Krone Đan Mạch

Dữ liệu Lịch sử CAD/DKK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
5.04975.06455.07725.0370220.29K-0.31%
5.06535.05015.07075.0460215.97K+0.31%
5.04965.05215.05815.0279219.88K-0.02%
5.05085.03765.05745.0329229.38K+0.27%
5.03705.01445.04635.0087246.63K+0.47%
5.01364.99615.01904.9838251.88K+0.37%
4.99505.04185.05264.9927230.80K-0.93%
5.04185.07995.08285.0312221.88K-0.73%
5.07875.08425.09905.0704250.27K-0.07%
5.08255.11315.11635.0784257.69K-0.59%
5.11275.11285.13045.0942279.28K+0.02%
5.11165.06965.13815.0611278.40K+0.86%
5.06785.05435.09405.0484282.25K+0.29%
5.05325.06195.07655.0332303.62K-0.08%
5.05715.08605.08865.0420265.24K-0.54%
5.08445.11325.11785.0831238.30K-0.53%
5.11145.13025.13785.1062232.38K-0.32%
5.12765.11745.13165.1111249.92K+0.22%
5.11645.14665.15155.1133235.65K-0.56%
5.14545.16465.17495.1382250.09K-0.35%
5.16375.13025.16735.1276260.75K+0.68%
Cao nhất: 5.1749Thấp nhất: 4.9838Chênh lệch: 0.1911Trung bình: 5.0769% Thay đổi: -1.5461
Bạn cảm thấy thế nào về CAD/DKK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ