BSD/GBP - Đô la Bahamas Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.8144
-0.0067(-0.81%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.8211
 • Giá Mua/Bán:
  0.8143/0.8145
 • Biên độ ngày:
  0.8140 - 0.8219
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Bahamas
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử BSD/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
0.81440.82050.82190.814098.34K-0.75%
0.82050.81790.82120.81776.19K-0.07%
0.82110.82580.82650.8195112.77K-0.56%
0.82570.82870.83150.8244131.57K-0.35%
0.82860.82240.83260.8209154.98K+0.75%
0.82240.82070.82410.8193142.08K+0.21%
0.82070.83060.83060.8196146.51K-1.26%
0.83110.83830.84040.8255135.56K-0.62%
0.83630.84410.84500.8373115.55K-0.68%
0.84210.84510.84700.8430102.78K-0.08%
0.84280.83140.85200.8285114.93K+1.59%
0.82960.83070.84090.8293114.30K-0.09%
0.83040.83730.83760.8299109.85K-0.81%
0.83720.83130.83860.8307120.98K+0.71%
0.83130.83180.83580.8271121.11K-0.05%
0.83170.82880.83210.8234138.68K+0.35%
0.82880.83630.83880.8287131.51K-0.99%
0.83710.83250.83840.8304111.06K+0.59%
0.83210.82950.83390.8281100.59K+0.26%
0.83000.82530.83090.8240122.16K+0.55%
0.82550.83060.83430.8231129.93K-0.60%
0.83050.82980.83240.829383.63K-0.02%
Cao nhất: 0.8520Thấp nhất: 0.8140Chênh lệch: 0.0381Trung bình: 0.8295% Thay đổi: -1.9539
Bạn cảm thấy thế nào về BSD/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Đô la Bahamas
Bắc Mỹ