AUD/PAB - Đô la Úc Đồng Balboa Panama

Tỷ giá thời gian thực
0.6680
-0.0038(-0.57%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6718
 • Giá Mua/Bán:
  0.6679/0.6681
 • Biên độ ngày:
  0.6672 - 0.6726
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Úc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Balboa Panama

Dữ liệu Lịch sử AUD/PAB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
21/02/2023 - 21/03/2023
0.66790.67160.67260.667257.02K-0.57%
0.67180.67090.67420.666595.28K+0.34%
0.66950.66540.67260.664998.00K+0.62%
0.66540.66170.66680.6607128.62K+0.59%
0.66150.66830.67120.6589124.09K-0.96%
0.66790.66650.66970.6632125.45K+0.23%
0.66640.65870.67180.6581143.46K+1.32%
0.65770.65900.66410.6564115.19K-0.18%
0.65890.65870.66370.657586.31K+0.05%
0.65860.65830.66300.656885.67K+0.06%
0.65820.67290.67490.6580101.87K-2.16%
0.67270.67650.67730.671588.45K-0.61%
0.67680.67320.67760.672386.20K+0.58%
0.67290.67620.67680.670694.63K-0.46%
0.67600.67290.67850.669497.77K+0.48%
0.67280.67350.67590.6704105.54K-0.09%
0.67340.67380.67470.6697108.26K+0.13%
0.67250.68090.68260.671884.92K-1.20%
0.68070.68040.68420.678079.82K+0.06%
0.68030.68530.68660.679490.24K-0.73%
0.68530.69080.69200.684790.92K-0.75%
Cao nhất: 0.6920Thấp nhất: 0.6564Chênh lệch: 0.0357Trung bình: 0.6699% Thay đổi: -3.2658
Bạn cảm thấy thế nào về AUD/PAB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ