AUD/KRW - Đô la Úc Đồng Won Hàn Quốc

Ngoại hối thời gian thực
919.88
-0.38(-0.04%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  920.25
 • Giá Mua/Bán:
  919.52/920.23
 • Biên độ ngày:
  917.88 - 922.90
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Úc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Won Hàn Quốc

Dữ liệu Lịch sử AUD/KRW

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
18/07/2022 - 16/08/2022
919.82921.97921.97917.8840.84K-0.05%
920.25926.92929.74918.60107.16K-0.70%
926.78927.51928.01926.02+0.01%
926.66927.55929.70924.29124.73K-0.07%
927.30918.52928.09918.05130.77K+1.00%
918.12910.78927.30908.33110.06K+0.94%
909.60908.52913.73906.64118.44K+0.20%
907.81901.11911.81898.97113.39K+0.90%
899.72908.21908.80892.48135.83K-0.85%
907.46908.50915.45906.69134.71K-0.09%
908.28908.63911.54903.58129.40K+0.08%
907.52918.56920.87904.13160.79K-1.16%
918.14910.02920.30908.03143.00K+0.88%
910.12905.43914.60902.05120.34K+0.61%
904.63913.48915.84904.60137.30K-0.91%
912.95909.66917.45907.47126.09K+0.44%
908.95911.99915.49906.90140.84K-0.29%
911.62908.84913.81902.43143.87K+0.49%
907.18905.69913.78903.99125.60K+0.24%
905.04904.23907.43898.75150.52K+0.10%
904.15900.72908.34899.14142.29K+0.43%
900.27898.78904.75896.04127.66K+0.25%
898.03895.42901.43893.69131.80K+0.34%
Cao nhất: 929.74Thấp nhất: 892.48Chênh lệch: 37.26Trung bình: 911.32% Thay đổi: 2.77
Bạn cảm thấy thế nào về AUD/KRW?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ