AUD/KRW - Đô la Úc Đồng Won Hàn Quốc

Tỷ giá thời gian thực
866.09
+5.80(+0.67%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  860.3
 • Giá Mua/Bán:
  865.79/866.40
 • Biên độ ngày:
  860.04 - 866.65
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Úc
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Won Hàn Quốc

Dữ liệu Lịch sử AUD/KRW

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/02/2023 - 27/03/2023
865.82862.55866.65861.2651.76K+0.40%
862.38862.23862.90860.045.04K+0.24%
860.30860.11868.22857.2694.77K+0.08%
859.59867.99871.24857.46109.25K-0.89%
867.35869.46877.54864.2097.58K-0.20%
869.12876.99878.53867.69105.83K-0.82%
876.27878.07882.38872.74117.12K+0.04%
875.95866.26877.99865.09122.81K+1.20%
865.59868.93874.07866.04151.29K-0.34%
868.58871.84879.53868.09146.68K-0.31%
871.31864.54876.34862.38149.68K+0.74%
864.95869.91877.96864.07167.41K-0.39%
868.32873.72876.71866.88141.29K-0.58%
873.38867.42876.72866.80114.24K+0.74%
866.97867.86872.78865.99113.01K-0.06%
867.45873.20876.93864.74127.98K-0.57%
872.40876.66878.07872.61114.62K-0.52%
876.95882.57883.58876.35113.12K-0.59%
882.15883.01886.91880.69120.88K-0.04%
882.46890.54891.53877.02115.54K-0.86%
890.13887.94892.42886.39132.22K+0.34%
887.14885.92889.59883.54134.17K+0.36%
Cao nhất: 892.42Thấp nhất: 857.26Chênh lệch: 35.16Trung bình: 871.57% Thay đổi: -2.05
Bạn cảm thấy thế nào về AUD/KRW?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ