Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiên - 01/24 (NGF4)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.689
-0.125(-4.44%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Phân tích Kỹ thuật Hợp đồng Tương lai Khí Tự nhiên

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua0Trung Tính2Bán20

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua0Trung Tính2Bán8

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (8)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 2Bán: 8
04/12/2023 12:52 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)35.427Bán
STOCH(9,6)44.047Bán
STOCHRSI(14)32.336Bán
MACD(12,26)-0.016Bán
ADX(14)56.3Trung Tính
Williams %R-89.286Bán quá mức
CCI(14)-34.8562Trung Tính
ATR(14)0.0151Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)-0.0076Bán
Ultimate Oscillator44.797Bán
ROC-0.698Bán
Bull/Bear Power(13)-0.017Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
04/12/2023 12:52 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
2.723
Bán
2.719
Bán
MA10
2.716
Bán
2.723
Bán
MA20
2.736
Bán
2.734
Bán
MA50
2.776
Bán
2.766
Bán
MA100
2.807
Bán
2.797
Bán
MA200
2.849
Bán
2.856
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển2.7082.722.7282.742.7482.762.768
Fibonacci2.722.7282.7322.742.7482.7522.76
Camarilla2.7312.7332.7352.742.7392.7412.742
Woodie2.7082.722.7282.742.7482.762.768
DeMark--2.7342.7432.754--