Hợp đồng Tương lai Dầu thô WTI - 8/22 (MCGBc1)

7,309
+85(+1.18%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  7,309
 • Giá Mua/Bán:
  7,302/7,309
 • Biên độ ngày:
  6,984 - 7,309
 • Loại:Hàng hóa
 • Nhóm:Năng lượng
 • Đơn vị:1 thùng

Dữ liệu Lịch sử Hợp Đồng Tương Lai Dầu Thô WTI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 10/08/2022
7,3097,1917,3096,98657.44K+1.18%
7,2247,2707,3807,13829.44K+0.54%
7,1857,0937,2356,97142.67K+1.40%
7,0867,0517,2246,94445.04K+0.74%
7,0347,2477,3106,97150.04K-3.13%
7,2617,4497,6507,21158.07K-3.42%
7,5187,3977,5877,30949.37K+1.24%
7,4267,8007,8007,32853.12K-5.30%
7,8427,7298,0887,67045.69K+1.63%
7,7167,8507,9687,68040.12K-1.37%
7,8237,6397,8457,55138.88K+2.06%
7,6657,7307,9077,58231.40K-0.62%
7,7137,6307,7457,43835.84K+0.69%
7,6607,8037,8417,55045.46K-1.52%
7,7787,9717,9757,57649.08K-2.88%
8,0098,0268,0767,87537.19K-0.68%
8,0648,1788,3507,98138.26K-0.68%
8,1197,8228,1887,80112.76K+4.04%
7,8047,6637,8987,56034.75K+2.54%
7,6117,7027,7387,27453.84K-1.16%
7,7007,6447,8037,55152.00K+0.39%
7,6708,1418,1627,62656.90K-7.01%
8,2488,2398,3048,02945.72K-0.61%
Cao nhất: 8,350Thấp nhất: 6,944Chênh lệch: 1,406Trung bình: 7,629% Thay đổi: -12
 • Bất cứ ai không đầu tư bây giờ đang bỏ lỡ một cơ hội to lớn. "Hãy tưởng tượng đầu tư 500 đô la và nhận được 14.300 đô la lợi nhuận sau 3 ngày. Ethan M Corey @ f * a * c * e * b * o * o * k là tốt nhất.
  0
  • 𝐭𝐤 𝐯ướ𝐧𝐠 𝐥ệ𝐧𝐡 â𝐦 𝐧𝐡ắ𝐧 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟐𝟒𝟔𝟎𝟔𝟗𝟐𝟗 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ 𝐠ỡ 𝐯à 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥ư𝐮 𝐥ệ𝐧𝐡
   0
   • 𝐀𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐠𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 𝟎𝟗𝟖𝟕𝟕𝟒𝟑𝟓𝟓𝟑 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐱𝐮 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐠𝐨̛̃ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦
    0
    • 𝐁ị 𝐥ệ𝐧𝐡 â𝐦 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐦ì𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬ẻ 𝐠ỡ 𝐯à 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥ư𝐮 𝟎𝟑𝟖𝟗𝟎𝟑𝟔𝟐𝟗𝟕
     0
     • 𝐓𝐊 𝐚𝐢 𝐯ướ𝐧𝐠 𝐥ệ𝐧𝐡 â𝐦!! 𝐂𝐡ỉ 𝐜á𝐜𝐡 𝐜â𝐧 𝐥ệ𝐧𝐡 𝐠ỡ 𝐥ệ𝐧𝐡!! 𝐓ì𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐯à𝐧𝐠 , 𝐝ầ𝐮 𝐡𝐨ặ𝐜 𝐆𝐉 𝐭ố𝐭, đá𝐧𝐡 𝐱𝟐-𝟑 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦 . 𝐋𝐇 𝐦ì𝐧𝐡 𝐙𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟖𝟕𝟕.𝟑𝟗.𝟏𝟕.𝟗𝟔 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐭𝐡ậ𝐭.
      0
      • Giá dầu sẽ neo giá trên 100$/thùng hết năm nay.
       0
       • đang cắm đầu kìa
        0
       • đang cắm đầu kìa
        0
       • đang cắm đầu kìa
        0
      • Giá dầu sẽ neo giá trên 100$/thùng hết năm nay.
       0
       • sẽ neo giá trên 100$/thùng hết năm nay.
        0
        • Forex mà tụi bay chỉ người ta ăn thì cần quái gì đi làm môi giới làm gì. Bớt lùa gà lại
         2
         • Về nhà đi WTI.ĐIỂM ĐẾN NƠI Ở 70 ÷80 SAO LÂU VỀ THẾ
          0