Hợp đồng Tương lai Chất thải Carbon - 12/23 (CFI2Z3)

ICE
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
69.14
-1.23(-1.75%)
Dữ Liệu Trì Hoãn
Biên độ ngày
68.4370.88
Biên độ 52 tuần
68.4398.43
Giá đ.cửa hôm trước
70.37
Giá mở cửa
70.61
Biên độ ngày
68.43-70.88
Biên độ 52 tuần
68.43-98.43
Thay đổi 1 năm
-19.95%
Tháng
Tháng 12 23
Quy mô HĐ
1.000 Tấn
Loại Thanh toán
Hiện vật
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Loại:Hàng hóa
Nhóm:Năng lượng
Đơn vị:1 tấn

Mọi Người Cũng Xem

38.725
TFMBMc1
-3.44%
134.81
FGBL
+0.70%
962.53
PA
-1.85%
119.09
USH24
+1.30%
110.77
TYH24
+0.52%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về CFI2Z3?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc