Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Pháp

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 PTBITTYE0094PTBITT.2.513-0.71%93.93K22:06:00 
 PTBIVRYE0068PTBIVR.35.200-0.27%1.50K21:03:00 
 BNP Gold 31Dec99NL0006.156.40+0.34%0.19K22:00:00 
 DE000SB2JY87DE000S.46.710+0.00%009/06 
 DE000SD09YZ9DE000S.6.4900.00%003/03 

Chứng Chỉ - Thụy Điển

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 NBp Call Hennes and Mauritz ser. BSE0011.0.21+5.00%1.33M21:25:00 
 CH1114178796CH1114.4.670+4.01%403.27K27/06 
 NBp Call x5 Swedbank 31Dec99SE0011.0.53-11.67%34.00K21:16:00 
 NBp Call SSAB A shares 31Dec99SE0011.0.80-11.11%1.50K21:52:00 
 NB Call Africa Oil 31Dec99SE0011.33.01+0.00%028/06 
 NB Call MINI GULD NORDENT 9 31Dec99SE0009.56.620.00%027/06 
 NBp Call Gold 31Dec99SE0011.0.030.00%023/06 
 NB Call MINI GULD NORDENT 7 31Dec99SE0009.43.06-0.42%0.81K21:50:00 
 NB Call 8.3 USD COMEX SilverSE0009.8.84-4.95%6.13K20:47:00 
 NBp Call Volvo AB ser. B 31Dec99SE0011.23.39-11.20%1.31K17:37:00 
 NB Call 1170 SEK OMXS30 31Dec99SE0010.900.37+0.49%0.08K21:03:00 
 NB Call 1100 SEK OMXS30 31Dec99SE0009.986.16+0.00%028/06 
 NB Call 1222 SEK OMXS30 31Dec99SE0009.824.55+5.09%0.00K15:13:00 
 NB Call 1270 SEK OMXS30 31Dec99SE0010.763.620.00%022/06 
 NBp Call 130 SEK Boliden AB 31Dec99SE0011.210.030.00%018/06 
 NB ZT 110 SEK IndustrivardenSE0010.162.910.00%030/03 
 NB ZT 312 SEK Investor B sharesSE0010.580.160.00%010/12 
 NB ZT 47.7 SEK Ericsson ser. BSE0010.33.04+3.25%0.02K14:07:00 
 NB ZT 69 SEK Stora Enso Oyj 31Dec99SE0010.123.310.00%028/01 
 NBp Call 1175 USD Gold 31Dec99SE0011.42.890.00%027/05 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 LU2200515109LU0515.0.120+6.19%1.67M21:42:00 
 Vontobel Call 3X Long UniCr 16Jun23DEVN9D.0.0730.00%024/06 
 Vontobel Call 3X L Facebook 16Jun23DEVN9D.0.089+0.00%024/06 
 ALETTI 213632 DJ STOXX 50 16Dec22IT5311.100.600-0.20%0.28K17:36:00 
 ALETTI 181007 STOXX Div 30 15Sep23IT5212.97.000+0.26%1.96K20:44:00 
 BNP Call 1880 USD SP 500 17Dec25NL3140.17.250-2.65%1.50K18:50:00 
 ALETTI 211763 STOXX Div 30 21Apr23IT5330.97.850-0.51%1.28K21:16:00 
 Vontobel Call VT 3XL G 16Jun23DEVN9D.2.785+0.00%024/06 
 ALETTI 336151 DJ STOXX 50 17Mar23IT5327.99.650-0.65%0.20K15:18:00 
 BNP Call 925 STMicro 19Dec25NL3142.21.450+0.00%024/06 
 IT0005367856IT0005.96.800-0.62%2.14K18:56:00 
 Banca IMI SpA ZT Bayer AG 29Jun22IT0005.650.0000.00%024/06 
 Banca IMI SpA ZT Eni SpA 29Jul22IT0005.1,021.370+0.64%0.53K21:46:00 
 BNP Call 4.25 EUR Enel SpA 19Dec25NL3141.1.715+0.00%024/06 
 Vontobel Call 3X Long Tesla 16Jun23DEVN9D.14.960-14.95%0.36K21:44:00 
 ALETTI 359218 DJ STOXX 50 19May23IT5331.98.550-0.50%0.20K17:11:00 
 XS2057104858XS2057.115.690+0.00%024/06 
 IMI SpA ZT S&P 500 Index 31May24XS1995.1,245.000+0.00%028/06 
 UBS Zt Basket 30Oct23DEUX7X.82.600+0.00%028/06 
 DE000VP2HYR0DEVP2H.185.100-2.12%0.08K20:37:00 

Chứng Chỉ - Đức

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 DE000MA93MS2DEMA93.1.060+6.00%0.12K21:24:50 
 DE000DA0AAS6DEDA0A.15.800-3.72%1.21K21:42:45 
 BNP ZT DAXplus MV Germany TRDEAA0K.65.040-0.44%021:20:00 
 HV Call Solactive Diabetes PerformaDEHV54.70.640-1.90%0.31K14/02 
 HVCall DAXplus Seasonal Strategy TRDEHV1D.60.950-0.77%021:30:00 
 DE000MF04W33DEMF04.93.550-0.27%017:14:45 
 GS GSCI Natural Gas Index TRDEGS14.20.460+1.24%021:46:00 
 DZ Call Erdgas Quanto EndlosDEDZ2X.75.320+0.04%021:34:00 
 DZ Call Kupfer 31Dec99DEDZ2X.67.190+0.86%021:34:00 
 DZ Call Kupfer 31Dec99 EndlosDEDZ2X.82.350+1.13%021:34:00 
 DZ Call Kupfer Quanto EndlosDEDZ2X.67.380+0.87%021:34:00 
 EFG Call Solactive Cloud Computin PDEEFG5.497.3400.00%028/06 
 EFG Call Solactive LED PerformanceDEEFG0.218.300+0.00%028/06 
 GS Call DAXplus Export Strategy PeDEGS29.57.820-1.08%021:39:00 
 GS Call EURO STOXX Banks 31Dec99DEGS9P.8.270-1.08%021:32:00 
 GS Call ISHARES A50 Index 31Dec99DEGS3P.15.9500.00%005/02 
 HSBC Call 3417.4547 EUR DAX 31Dec99DE9638.90.240-1.13%021:50:00 
 GS ZT S P Global Timber Forestry TRDEGS0T.311.670-0.43%021:32:00 
 HSBC Call 1974.8545 EUR DAX 31Dec99DE9606.107.230-0.95%021:50:00 
 DZ Call Erdgas 31Dec99DEDZ2X.82.100+0.53%021:34:00 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email