Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Hà Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Call 10 USD NYMEX CRUDE 03/16NL0011.19.1400.00%003/03 
 GS Call 2037208 EUR BOSKALIS 31Dec9NL0013.1.9700.00%004/02 
 BNP Put 6833 EUR TAKEAWAYCOM 31Dec9NL0013.8.8800.00%004/02 
 BNP Put 6498 EUR TAKEAWAYCOM 31Dec9NL0013.1.6700.00%004/02 
 GS Put 825946 EUR AKZO NOBEL 31Dec9NL0013.0.7600.00%004/02 
 GS Call 9224 USD GOLD FIXING 31Dec9NL0011.28.1600.00%004/02 
 GS Call 464 EUR KBC GROEP NV 31Dec9NL0011.2.2000.00%009/03 
 GS Call 452 EUR DAIMLER BENZ 31Dec9NL0011.1.2600.00%004/02 
 GS Call 357 EUR KBC GROEP NV 31Dec9NL0011.3.3100.00%004/02 
 BNP Put 909 USD QUALCOMM INC 31Dec9NL0012.0.7000.00%004/02 
 GS Put 4950 EUR STOXX 50 31Dec99NL0011.8.6900.00%004/02 
 GS Call 2520 USD S AND P 500 31Dec9NL0013.2.3400.00%004/02 
 BNP Put 24813 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.0700.00%004/02 
 BNP Put 24292 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.9300.00%004/02 
 BNP Put 23771 JPY NIKKEI 225 31Dec9NL0013.1.9900.00%004/02 
 BNP Put 2945 EUR CORBION NV 31Dec99NL0013.0.9000.00%004/02 
 GS Put 901 EUR KBC GROEP NV 31Dec99NL0011.2.6200.00%003/03 
 GS Put 3910857 EUR AALBERTS 31Dec99NL0013.8.4500.00%004/02 
 BNP Call Crude Oil 03/19 31Dec99NL0013.2.2200.00%004/02 
 BNP Put 18134 NVIDIA CORP 31Dec99NL0013.1.5350.00%004/02 

Chứng Chỉ - Pháp

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 PTBITTYE0094PTBITT.2.649+0.08%162.77K19:56:00 
 BNP Gold 31Dec99NL0006.138.800.00%003/08 
 SG ZT PALLADIUM 31Dec99FR0012.86.550.00%003/06 
 SG ZT NYMEX LS CRUDE 09/16 31Dec99FR0013.51.200.00%006/04 
 SG ZT WTI Fut 5X Lev Ind 31Dec99FR0013.1.180.00%003/03 
 SG ZT WTI Fut 5X ShLev Ind 31Dec99FR0013.0.420.00%018/03 
 SG Call 11.44 EUR ORANGE 31Dec99FR0012.0.400.00%005/03 
 SG Call 16.64 EUR AXA 31Dec99FR0012.0.930.00%010/03 
 SG Call WTI CRUDE 31Dec99FR0010.2.470.00%021/05 
 SG Call ICE BRENT 05/12 31Dec99FR0011.20.000.00%005/06 
 SG ZT Brent x 5 Short 31Dec99FR0011.0.030.00%004/02 
 SG ZT GOLD 31Dec99FR0010.137.700.00%005/06 
 SG ZT Gold x 5 Lev 31Dec99FR0011.3.780.00%005/06 
 SG ZT Gold x 5 Short 31Dec99FR0011.7.970.00%023/03 
 SG ZT GOLD X10 LEV 31Dec99FR0011.1.100.00%027/05 
 SG ZT PLATINUM 31Dec99FR0012.8.860.00%004/02 
 SG Call 65.52 CAP GEMINI 31Dec99LU1357.2.900.00%003/03 
 SG ZT SILVER 31Dec99FR0012.15.490.00%025/05 
 SG ZT SILVER X5 LEV 31Dec99FR0011.0.370.00%027/05 
 SG ZT SILVER X5 SHO 31Dec99FR0011.6.390.00%024/03 

Chứng Chỉ - Thụy Sỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 VT Swiss Research Basket CallZ44AAV222.800+0.81%0.87K16:39:00 
 CH0382903356ZXBTAV5,170.0000.00%001/01 

Chứng Chỉ - Thụy Điển

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 NBp Call x5 Swedbank 31Dec99SE0011.2.19+1.86%627.78K19:24:00 
 NB Call 8.3 USD COMEX SilverSE0009.12.28+1.91%0.20K16:53:00 
 NBp Call Fingerprint Cards BSE0011.4.58+4.57%0.67K15:30:00 
 NB Call 6500 EUR DAX 31Dec99SE0009.84.370.00%003/08 
 NB Call Fingerprint Cards B 31Dec99SE0011.86.10-7.52%7.61K18:57:00 
 NBp Call SSAB A shares 31Dec99SE0011.5.16+2.18%24.39K18:52:00 
 NB Call Africa Oil 31Dec99SE0011.10.49-0.47%0.10K19:00:00 
 NBp Call Volvo AB ser. B 31Dec99SE0011.105.00+3.96%2.68K16:49:00 
 NB Call MINI GULD NORDENT 14SE0009.74.710.00%002/08 
 NB Put 19000 EUR DAX 31Dec99SE0009.8.19-11.36%4.00K18:55:00 
 NB Call MINI GULD NORDENT 7 31Dec99SE0009.41.91+0.00%029/07 
 NBp Call Boliden AB 31Dec99SE0011.1.310.00%012/03 
 NBp Call DAX 31Dec99SE0011.3.270.00%027/02 
 NBp Call 90 SEK Tele2 AB ser. BSE0011.40.650.00%009/06 
 NBp Call 90 SEK ELEKTA B 31Dec99SE0011.6.200.00%006/03 
 NBp Call 64 SEK Ericsson ser. BSE0011.5.920.00%006/03 
 NBp Call 62.5 USD ICE Brent OilSE0012.33.840.00%004/02 
 NBp Call Gold 31Dec99SE0011.0.32+0.00%029/07 
 NBp Call Silver 31Dec99SE0011.0.280.00%028/02 
 NBp Call Hennes and Mauritz ser. BSE0011.4.43+3.26%0.25K14:14:00 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Uni Put Italia Leva 7 Short 15Oct21DEHV42.0.0050.00%002/08 
 Vontobel Call VT 3XL TIT 16Jun23DEVN9D.0.1140.00%028/07 
 Uni Call Italia X 7 Long 15Oct21DEHV41.3.500+0.57%2.54M19:55:00 
 BNP Call Eurex DAX Future 15Dec21NL2666.1.364+4.84%7.80K16:18:00 
 BNP Call FTSE MIB Future 17Dec21NL2666.0.0460.00%002/08 
 BNP Zt 9.8784 EUR Eni SpA 09Aug21NL2877.88.700+0.00%029/07 
 IT0005367856IT0005.104.250-0.46%0.97K17:20:00 
 ALETTI 18765.7 EUR FTSE MIB 21Jan22IT5238.102.0500.00%003/08 
 ALETTI 181007 STOXX Div 30 15Sep23IT5212.101.600-0.44%1.70K19:56:00 
 ALETTI 213632 DJ STOXX 50 16Dec22IT5311.103.350-0.39%0.10K15:40:00 
 ALETTI 359218 DJ STOXX 50 19May23IT5331.101.0500.00%002/08 
 ALETTI 19226 STOXX BetaDiv5030Sep21IT5214.119.9000.00%028/07 
 NLBNPIT10QS0NLIT10.116.200+0.00%029/07 
 Vontobel 100 Solactive Blockch TechDEVN9C.176.300+1.29%0.01K16:01:00 
 ALETTI 17235.71 FTSE MIB 18Mar22IT5163.100.350-0.50%0.42K16:18:00 
 BNP Call 117 Alibaba Group 19Dec25NL3034.5.560+0.00%002/08 
 Banca IMI SpA ZT Apple Inc 30Aug23IT0005.1,092.420-0.62%0.04K16:50:00 
 BANCA IMI ZT DivDAX 31May23XS1602.1,064.820+0.31%0.17K18:09:00 
 ALETTI 208412 STOXX Div 30 18Mar22IT5245.93.550-0.37%0.89K17:25:00 
 ALETTI 295671 DJ STOXX 50 14Apr22IT5175.101.050-0.49%0.30K18:12:00 

Chứng Chỉ - Đức

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 Bayerische Gold 31Dec99DEHV2X.14.67+1.10%019:30:00 
 BNP Call Chile Inter 10 IndexDEAA0C.27.330+2.02%018:20:00 
 BNP DJ Stoxx 600 Cyclical Goods SerDE8274.25.150+2.03%019:20:00 
 BNP DAXplus Maximum Sharpe Ger TRDEAA0K.96.150+0.61%019:20:00 
 BNP Call RBS Generic Drugs TR IndexDEABN9.245.990-0.12%019:20:00 
 BNP Call MSCI New Zealand 31Dec99DEAA20.50.880+0.32%019:20:00 
 BNP Call MSCI Colombia 31Dec99DEAA2R.29.610-1.69%019:20:00 
 BNP Call MSCI Chile Net TR USDDEAA2R.20.090-0.10%019:20:00 
 BNP Call CECE Composite EuroDEABN0.16.790+0.90%019:20:00 
 BNP Paribas ZT MSCI Russia 31Dec99DEBN2R.86.280-0.06%019:20:00 
 BNP Call CASE 30 31Dec99DEABN1.56.020+1.39%019:20:00 
 BNP Call 466.07 NYSE Arca BiotechnoDE1674.450.440+1.27%019:20:00 
 BNP Call 2730 EUR DAX 31Dec99DE7217.124.350+0.31%019:20:00 
 BNP Call 2457 EUR DAX 31Dec99DE7217.127.550+0.30%019:20:00 
 BNP Call 2260.19 China EnterprisesDE3426.116.580+1.32%019:20:00 
 Bayerische DJ UBS Crude Oil 3M TRDEHV5B.52.5800.00%004/02 
 Bayerische DAX Index 31Dec99DEHY1Y.15,631.490+0.50%019:30:00 
 BNP KOSPI 200 Index 31Dec99DE5715.318.550+1.70%019:20:00 
 BNP ZT BNP Vietnam Price ReturnDEAA0K.25.190+0.68%019:20:00 
 ING Call 19.6139 JPY EUR/JPYDENG16.81.8100.00%028/07 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email