Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
ƯU ĐÃI Thứ Hai Điện Tử: InvestingPro+ Giảm Tới 60% NHẬN ƯU ĐÃI

People's Bank of China

Thêm Thông Tin

The People's Bank of China is the central bank of the People's Republic of China with the power to control monetary policy and regulate financial institutions in mainland China. The People’s Bank of China has more financial assets than any other single public finance institution in the history of the world.

Chủ tịch: Yi Gang

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email