Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

National Bank of Poland

Thêm Thông Tin

The National Bank of Poland is the central bank of the Republic of Poland. Its tasks are stipulated in the Constitution of the Republic of Poland, the Act on the National Bank of Poland and the Banking Act. The fundamental objective of the NBP's activity is to maintain price stability. Under the Monetary Policy Strategy beyond 2003 drawn up by the Monetary Policy Council, the objective of the NBP is to stabilise the inflation rate at the level of 2.5% with a permissible fluctuation band of +/- 1 percentage point.

Chủ tịch: Adam Glapiński

Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email