S&P/ASX 200 Information Technology (AXIJ)

Sydney
1,368.20
-40.90(-2.90%)
 • Giá mở cửa:
  1,409.10
 • Biên độ ngày:
  1,368.20 - 1,413.00
 • Biên độ 52 tuần:
  1,242.60 - 2,389.00
 • Loại:Chỉ số
 • Thị trường:Úc
 • # Thành Phần:14

Thảo luận S&P/ASX 200 Information Technology

Bạn cảm thấy thế nào về S&P/ASX 200 Information Technology?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)