Bitcoin AUD (BTC/AUD)

Investing.com
41,742.6
-359.2(-0.85%)
 • Giá mở cửa:
  42,101.8
 • Biên độ ngày:
  40,696.6 - 42,722.9
 • Biên độ 52 tuần:
  23,475.7 - 64,474.8
 • Loại:Chỉ số
 • Làm cơ sở:BTC/AUD

Dữ liệu Lịch sử Bitcoin AUD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
41,742.641,795.142,722.940,696.60.25K-0.09%
41,778.540,210.842,472.040,106.10.14K+3.90%
40,209.540,968.941,499.839,840.80.13K-1.79%
40,942.937,590.041,483.737,373.30.18K+9.02%
37,554.636,715.337,741.136,409.40.17K+2.29%
36,713.436,757.037,706.036,272.40.16K-0.18%
36,780.335,799.839,274.235,598.10.45K+2.75%
35,794.333,157.036,184.732,764.60.35K+8.06%
33,123.330,912.933,290.530,674.00.25K+7.05%
30,940.730,745.131,701.530,028.10.55K+0.69%
30,728.830,925.130,925.129,727.30.21K-0.63%
30,925.132,871.033,056.530,502.80.14K-5.92%
32,872.233,637.133,731.532,801.60.07K-2.25%
33,630.233,222.633,789.033,145.10.12K+1.28%
33,205.633,246.533,530.933,023.30.09K-0.13%
33,248.133,129.533,560.132,970.10.12K+0.36%
33,129.533,044.733,178.332,880.20.06K+0.26%
33,043.434,831.334,860.132,639.00.14K-5.12%
34,828.034,963.035,113.034,551.20.08K-0.40%
34,967.934,417.235,300.734,389.00.08K+1.57%
34,428.634,782.735,000.034,247.80.09K-1.02%
34,782.734,999.235,498.134,269.10.10K-0.56%
34,980.134,474.735,179.134,335.30.06K+1.45%
34,479.734,467.234,514.433,940.40.04K+0.03%
34,469.035,229.035,451.134,079.80.08K-2.14%
35,223.435,529.336,033.134,652.10.08K-0.87%
35,533.035,616.835,700.134,620.90.10K-0.23%
35,616.335,926.936,660.835,257.10.10K-0.87%
35,929.835,421.436,219.334,772.00.10K+1.45%
Cao nhất: 42,722.9Thấp nhất: 29,727.3Chênh lệch: 12,995.6Trung bình: 35,227.6% Thay đổi: 17.9