Cổ Phiếu Công Ty Trò Chơi Hàng Đầu

Những cổ phiếu góp mặt trong danh sách này đều thuộc các công ty phát triển, bán hoặc phân phối trò chơi điện tử, hệ thống trò chơi và thiết bị liên quan. Đây cũng là những công ty sáng tạo, cung cấp công nghệ để giúp ngành công nghiệp trò chơi cùng các cuộc thi thể thao điện tử không ngừng đổi mới và phát triển.
154.89
-2.67-1.69
372.22
+3.08+0.83
137.31
-0.51-0.37
94.42
0.000.00
40.60
-0.63-1.54
461.00
+5.94+1.31
31.16
-1.48-4.52
6,813.0
-1.0-0.01
8.28
-0.07-0.90
107.75
+1.05+0.98
24.83
-0.19-0.76
86.30
+0.98+1.15
308.80
-8.00-2.53
2,821.5
+11.5+0.41
117.51
-1.06-0.89
11.12
-0.10-0.94
11.38
-0.15-1.30
5,114.0
-67.0-1.29
4,827.0
-34.0-0.70
102.03
-2.14-2.06
2,273.5
-43.5-1.88
146.41
+1.57+1.08
130.55
+1.28+0.99
1.55
-0.02-1.02