UYU/ARS - Đồng Peso Uruguay Đồng Peso Argentina

Ngoại hối thời gian thực
3.3480
+0.0183(+0.55%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  3.3298
 • Giá Mua/Bán:
  3.3479/3.3482
 • Biên độ ngày:
  3.3283 - 3.3583
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Uruguay
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Argentina

Dữ liệu Lịch sử UYU/ARS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
10/07/2022 - 10/08/2022
3.34803.32983.35833.3283+0.55%
3.32983.28783.32983.2863+1.28%
3.28783.26683.33283.2668+0.64%
3.26683.27363.27363.2668-0.21%
3.27363.26523.27573.2413+0.26%
3.26523.22733.26523.2261+1.18%
3.22733.24823.25483.2270-0.64%
3.24823.22093.24963.2209+0.85%
3.22093.19983.23953.1983+0.66%
3.19983.20953.20953.1998-0.30%
3.20953.15743.21663.1574+1.65%
3.15743.14033.15743.1389+0.54%
3.14033.13273.16003.1327+0.24%
3.13273.11843.13873.1169+0.46%
3.11843.10283.13153.0978+0.50%
3.10283.10283.10283.10280.00%
3.10283.09593.10363.0945+0.22%
3.09593.08003.10423.0800+0.52%
3.08003.06503.09063.0650+0.49%
3.06503.13513.13513.0644-2.23%
3.13513.12033.13713.1203+0.47%
3.12033.12033.12033.12030.00%
3.12033.11523.12073.1149+0.16%
3.11523.11583.12043.1150-0.02%
3.11583.16473.17003.0969-1.55%
3.16473.15903.16473.1590+0.18%
3.15903.14613.15973.1380+0.41%
3.14613.14613.14613.14610.00%
Cao nhất: 3.3583Thấp nhất: 3.0644Chênh lệch: 0.2939Trung bình: 3.1767% Thay đổi: 6.4190
Bạn cảm thấy thế nào về UYU/ARS?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ