Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

USD/SCR - Đô la Mỹ Đồng Rupee của Seychelles

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
13.6818 -0.5683    -3.99%
18:21:54 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Ngoại lai
Cơ bản:  Đô la Mỹ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Rupee của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 14.2500
 • Giá Mua/Bán: 13.6817 / 13.6818
 • Biên độ ngày: 13.6201 - 14.9055
USD/SCR 13.6818 -0.5683 -3.99%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Falling Three Methods 1M 2 8/21
Doji Star Bearish 1D 3 21/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 4 25/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 4 25/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 5 25/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 5 25/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 5 25/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 5 25/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 5 25/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 15 6 25/10/2021 13:15
Harami Cross 1W 7 05/09/2021
Engulfing Bearish 5H 7 22/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 7 25/10/2021 13:00
Doji Star Bearish 1H 8 25/10/2021 10:00
Hanging Man 1H 8 25/10/2021 10:00
Dragonfly Bearish 1H 8 25/10/2021 10:00
Harami Bullish 30 8 25/10/2021 11:00
Harami Cross 30 8 25/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 1D 9 13/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 9 25/10/2021 09:00
Evening Star 30 9 25/10/2021 10:00
Evening Doji Star 30 9 25/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 9 25/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 9 25/10/2021 10:00
Abandoned Baby Bearish 30 9 25/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 10 25/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 30 10 25/10/2021 09:30
Harami Bullish 15 10 25/10/2021 11:00
Harami Cross 15 10 25/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 5H 11 21/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 11 25/10/2021 09:00
Belt Hold Bearish 15 11 25/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 15 11 25/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 1W 12 01/08/2021
Belt Hold Bullish 1H 12 25/10/2021 06:00
Bullish doji Star 1D 13 07/10/2021
Engulfing Bearish 5H 13 21/10/2021 03:00
Bullish doji Star 30 13 25/10/2021 08:00
Harami Bullish 1W 14 18/07/2021
Harami Cross 1W 14 18/07/2021
Engulfing Bearish 1D 14 06/10/2021
Doji Star Bearish 15 14 25/10/2021 09:15
Harami Cross Bearish 1D 15 05/10/2021
Belt Hold Bullish 30 15 25/10/2021 06:30
Belt Hold Bullish 15 15 25/10/2021 09:00
Morning Doji Star 1D 16 04/10/2021
Tri-Star Bullish 30 16 25/10/2021 05:00
Deliberation Bearish 1M 17 5/20
Doji Star Bearish 1M 17 5/20
Bullish doji Star 1W 17 27/06/2021
Bullish doji Star 1D 17 01/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 17 23/10/2021 01:00
Bullish doji Star 15 18 25/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1D 20 28/09/2021
Bullish doji Star 5H 20 19/10/2021 16:00
Bullish Engulfing 1H 20 22/10/2021 22:00
Belt Hold Bullish 15 20 25/10/2021 06:30
Dragonfly Doji 1H 21 22/10/2021 21:00
Harami Cross Bearish 1H 21 22/10/2021 21:00
Belt Hold Bearish 1D 22 24/09/2021
Bullish Engulfing 5H 22 19/10/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 22 23/10/2021 01:30
Bullish doji Star 15 22 25/10/2021 04:00
Tri-Star Bearish 30 23 23/10/2021 01:00
Dragonfly Doji 30 23 23/10/2021 01:00
Belt Hold Bearish 15 23 23/10/2021 03:45
Engulfing Bearish 15 23 23/10/2021 03:45
Belt Hold Bearish 5H 24 18/10/2021 20:00
Belt Hold Bearish 1H 24 22/10/2021 18:00
Three Outside Up 1W 25 02/05/2021
Harami Cross Bearish 30 25 23/10/2021 00:00
Bullish Engulfing 1W 26 25/04/2021
Bullish Engulfing 1D 26 20/09/2021
Three Inside Up 1D 26 20/09/2021
Inverted Hammer 5H 26 18/10/2021 10:00
Bullish doji Star 1W 27 18/04/2021
Engulfing Bearish 1D 27 17/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 27 22/10/2021 15:00
Harami Cross Bearish 30 27 22/10/2021 23:00
Bullish doji Star 1D 28 16/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 28 22/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 1D 29 15/09/2021
Engulfing Bearish 1W 30 28/03/2021
Dragonfly Doji 1H 30 22/10/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 30 23/10/2021 02:00
Engulfing Bearish 15 30 23/10/2021 02:00
Harami Cross 1D 31 13/09/2021
Bullish Engulfing 5H 31 15/10/2021 17:00
Harami Cross Bearish 30 31 22/10/2021 21:00
Harami Cross Bearish 1H 32 22/10/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 33 22/10/2021 20:00
Engulfing Bearish 1D 34 08/09/2021
Falling Three Methods 5H 34 15/10/2021 02:00
Harami Cross Bearish 1H 34 22/10/2021 08:00
Belt Hold Bearish 5H 35 14/10/2021 21:00
Dark Cloud Cover 5H 35 14/10/2021 21:00
Belt Hold Bullish 1H 35 22/10/2021 07:00
Bullish Engulfing 1H 35 22/10/2021 07:00
Tri-Star Bearish 15 35 23/10/2021 00:45
Bullish Engulfing 5H 36 14/10/2021 16:00
Harami Cross Bearish 1H 36 22/10/2021 06:00
Belt Hold Bearish 30 36 22/10/2021 18:30
Engulfing Bearish 30 36 22/10/2021 18:30
Bullish doji Star 1D 37 03/09/2021
Dragonfly Doji 30 37 22/10/2021 18:00
Dragonfly Bearish 30 37 22/10/2021 18:00
Hanging Man 30 37 22/10/2021 18:00
Falling Three Methods 5H 38 14/10/2021 06:00
Hanging Man 1H 38 22/10/2021 04:00
Dragonfly Bearish 1H 38 22/10/2021 04:00
Belt Hold Bearish 30 38 22/10/2021 17:30
Engulfing Bearish 30 38 22/10/2021 17:30
Engulfing Bearish 15 38 23/10/2021 00:00
Inverted Hammer 5H 39 14/10/2021 01:00
Harami Cross Bearish 15 39 22/10/2021 23:45
Belt Hold Bullish 5H 40 13/10/2021 20:00
Bullish Engulfing 5H 40 13/10/2021 20:00
Belt Hold Bearish 30 40 22/10/2021 16:30
Engulfing Bearish 30 40 22/10/2021 16:30
Harami Bullish 1M 41 5/18
Harami Cross 1M 41 5/18
Harami Cross Bearish 15 41 22/10/2021 23:15
Belt Hold Bullish 1H 42 22/10/2021 00:00
Doji Star Bearish 30 42 22/10/2021 15:30
Hanging Man 30 42 22/10/2021 15:30
Dragonfly Bearish 30 42 22/10/2021 15:30
Bullish Engulfing 15 42 22/10/2021 23:00
Tri-Star Bullish 1M 43 3/18
Engulfing Bearish 1H 43 21/10/2021 23:00
Belt Hold Bullish 30 43 22/10/2021 15:00
Harami Cross Bearish 15 44 22/10/2021 22:30
Falling Three Methods 1D 45 24/08/2021
Bullish Engulfing 5H 45 12/10/2021 19:00
Harami Cross Bearish 1H 46 21/10/2021 20:00
Doji Star Bearish 15 46 22/10/2021 22:00
Hanging Man 15 46 22/10/2021 22:00
Dragonfly Bearish 15 46 22/10/2021 22:00
Belt Hold Bullish 15 47 22/10/2021 21:45
Advance Block Bearish 1W 48 22/11/2020
Bullish doji Star 1D 48 19/08/2021
Belt Hold Bearish 30 48 22/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 30 48 22/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 1M 49 9/17
Harami Bearish 1H 49 21/10/2021 17:00
Harami Cross Bearish 1M 50 8/17
Belt Hold Bullish 1H 50 21/10/2021 16:00
Harami Cross Bearish 15 50 22/10/2021 21:00
Belt Hold Bullish 30 51 22/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 30 51 22/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 52 21/10/2021 14:00
Harami Cross Bearish 30 53 22/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 53 22/10/2021 20:15
Tri-Star Bearish 15 54 22/10/2021 20:00
Falling Three Methods 1D 55 10/08/2021
Bullish Engulfing 1H 55 21/10/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1H 57 21/10/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 57 21/10/2021 09:00
Harami Cross Bearish 30 57 22/10/2021 08:00
Hanging Man 1H 58 21/10/2021 08:00
Dragonfly Bearish 1H 58 21/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 30 59 22/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 15 59 22/10/2021 18:45
Engulfing Bearish 15 59 22/10/2021 18:45
Bullish Engulfing 5H 60 07/10/2021 19:00
Doji Star Bearish 1H 60 21/10/2021 06:00
Hanging Man 15 60 22/10/2021 18:30
Dragonfly Bearish 15 60 22/10/2021 18:30
Inverted Hammer 5H 61 07/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 61 21/10/2021 05:00
Harami Cross Bearish 30 61 22/10/2021 06:00
Belt Hold Bearish 15 61 22/10/2021 18:15
Engulfing Bearish 15 61 22/10/2021 18:15
Bullish Engulfing 1M 63 7/16
Bullish doji Star 5H 63 07/10/2021 04:00
Engulfing Bearish 15 63 22/10/2021 17:45
Belt Hold Bearish 15 63 22/10/2021 17:45
Belt Hold Bearish 30 64 22/10/2021 04:30
Engulfing Bearish 30 64 22/10/2021 04:30
Belt Hold Bearish 30 66 22/10/2021 03:30
Engulfing Bearish 30 66 22/10/2021 03:30
Engulfing Bearish 1H 67 20/10/2021 23:00
Belt Hold Bearish 15 67 22/10/2021 16:45
Engulfing Bearish 15 67 22/10/2021 16:45
Belt Hold Bullish 5H 69 05/10/2021 22:00
Bullish Engulfing 5H 69 05/10/2021 22:00
Doji Star Bearish 30 69 22/10/2021 02:00
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email