TWD/BRL - Đô la Đài Loan Đồng Real của Brazil

Ngoại hối thời gian thực
0.1699
+0.0011(+0.66%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1688
 • Giá Mua/Bán:
  0.1699/0.1699
 • Biên độ ngày:
  0.1699 - 0.1699
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Real của Brazil

Dữ liệu Lịch sử TWD/BRL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/01/2023 - 31/01/2023
0.16990.16990.16990.16990.00%
0.16990.16880.17060.1688+0.66%
0.16880.16880.16880.16880.00%
0.16890.16760.16920.1671+0.72%
0.16760.16770.16910.16720.00%
0.16770.16970.17030.1675-1.19%
0.16970.17190.17240.1696-1.27%
0.17190.17170.17220.1705+0.09%
0.17170.17170.17170.17170.00%
0.17170.17050.17240.1701+0.72%
0.17050.17090.17290.1703-0.24%
0.17090.16830.17100.1673+1.48%
0.16840.16950.17010.1682-0.74%
0.16960.16820.16980.1680+0.86%
0.16820.16820.16820.16820.00%
0.16820.16820.17000.16780.00%
0.16820.16930.17020.1672-0.75%
0.16950.17080.17170.1693-0.78%
0.17080.17240.17330.1708-0.93%
0.17240.17030.17410.1703+0.89%
0.17090.17090.17090.17090.00%
0.17090.17410.17470.1707-2.17%
0.17470.17690.17710.1741-1.26%
0.17690.17840.17900.1768-0.98%
0.17870.17470.17870.1740+2.35%
0.17460.17240.17470.1719+1.27%
0.17240.17240.17240.17240.00%
Cao nhất: 0.1790Thấp nhất: 0.1671Chênh lệch: 0.0119Trung bình: 0.1709% Thay đổi: -1.4353
Bạn cảm thấy thế nào về TWD/BRL?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ