RUB/QAR - Đồng Rúp Nga Đồng Riyal Qatar

Ngoại hối thời gian thực
0.06384
+0.00112(+1.79%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.06272
 • Giá Mua/Bán:
  0.06383/0.06385
 • Biên độ ngày:
  0.06319 - 0.06399
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Riyal Qatar

Dữ liệu Lịch sử RUB/QAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
0.063840.063660.063990.06319+0.29%
0.063660.062830.063890.06212+1.31%
0.062830.062580.063090.06206+0.41%
0.062580.063310.064000.06205-0.99%
0.063200.062100.064790.06075+1.78%
0.062100.060210.062460.05975+3.14%
0.060210.060460.060760.05840-0.42%
0.060460.060860.061190.06046-0.65%
0.060860.060950.061220.06060+0.32%
0.060660.061240.061310.06063-0.95%
0.061240.061450.061850.06079-0.33%
0.061450.061060.061770.06086+0.63%
0.061060.060810.061600.06053+0.42%
0.060810.060650.060860.06022+0.62%
0.060430.060610.060740.06030-0.29%
0.060610.060520.060810.05996+0.14%
0.060520.060000.060520.05941+0.86%
0.060000.060480.060560.06000-0.79%
0.060480.060640.060900.05983+0.19%
0.060370.060700.061020.06010-0.56%
0.060700.061110.061110.06046-0.67%
0.061110.061290.061420.06041-0.22%
0.061250.059350.061350.058850.34K+3.11%
0.059400.061000.061550.056050.61K-2.86%
Cao nhất: 0.06479Thấp nhất: 0.05605Chênh lệch: 0.00874Trung bình: 0.06124% Thay đổi: 4.40003
Bạn cảm thấy thế nào về RUB/QAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ