RON/RUB - Đồng Leu Romania Đồng Rúp Nga

11.2360
-0.0742(-0.66%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  11.3102
 • Giá Mua/Bán:
  11.2360/11.2360
 • Biên độ ngày:
  11.1931 - 11.3352
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Leu Romania
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Dữ liệu Lịch sử RON/RUB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
11.236011.290411.335211.1931-0.48%
11.290511.340511.369011.1580-0.45%
11.341611.371211.493111.2895-0.26%
11.371111.357211.485811.1833+0.08%
11.362411.713811.957511.1919-3.04%
11.718512.068512.173211.6556-2.89%
12.067312.222312.532312.0648-1.26%
12.221112.233212.265312.1207-0.15%
12.239712.269312.276112.1508-0.19%
12.263512.133812.270612.1147+1.07%
12.133812.134312.228512.0471-0.03%
12.136812.142312.195912.0588-0.06%
12.144212.426512.510412.1199-2.26%
12.424812.406212.621412.3823-0.02%
12.426812.453012.555112.3624-0.21%
12.453012.513412.550312.3616-0.47%
12.512212.502012.555612.4082+0.10%
12.500012.550312.602312.4333-0.39%
12.549112.477612.634312.3874+0.14%
12.531512.403612.652412.4023+1.03%
12.403512.481712.506112.3535-0.64%
12.483012.344812.512112.2874+1.12%
12.345012.685012.805012.3150-2.72%
12.690012.335013.490012.2400+2.84%
Cao nhất: 13.4900Thấp nhất: 11.1580Chênh lệch: 2.3320Trung bình: 12.1186% Thay đổi: -8.9467
Bạn cảm thấy thế nào về RON/RUB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ