Xin hãy lưu ý rằng Cặp Tiền Tệ được sử dụng rộng rãi hơn là AUD/PLN

PLN/AUD - Zloty Ba Lan Đô la Úc

Tỷ giá thời gian thực
0.3392
+0.0007(+0.20%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3385
 • Giá Mua/Bán:
  0.3391/0.3392
 • Biên độ ngày:
  0.3374 - 0.3401
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Zloty Ba Lan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Úc

Dữ liệu Lịch sử PLN/AUD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
20/02/2023 - 20/03/2023
0.33920.33820.34010.3374+0.30%
0.33820.33880.33910.3378-0.13%
0.33860.33940.33970.3368-0.14%
0.33910.33990.34080.3378-0.18%
0.33970.34130.34210.3370-0.44%
0.34120.34390.34500.3410-0.75%
0.34380.34530.34650.3407-0.48%
0.34540.34240.34620.3418+0.94%
0.34220.34180.34340.3401+0.18%
0.34160.34170.34230.33900.00%
0.34150.33860.34240.3376+1.00%
0.33810.33390.33880.3333+1.36%
0.33360.33530.33550.3331-0.45%
0.33510.33770.33870.3347-0.68%
0.33740.33400.33890.3330+1.07%
0.33380.33410.33590.33270.00%
0.33380.33220.33480.3313+0.60%
0.33180.32940.33290.3287+0.78%
0.32930.32800.33020.3262+0.46%
0.32780.32710.32970.3266+0.30%
0.32680.32630.32780.3253+0.26%
0.32590.32670.32760.3251-0.16%
Cao nhất: 0.3465Thấp nhất: 0.3251Chênh lệch: 0.0214Trung bình: 0.3365% Thay đổi: 3.8973
Bạn cảm thấy thế nào về PLN/AUD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ