PKR/THB - Đồng Rupee Pakistan Baht Thái

Ngoại hối thời gian thực
0.1667
-0.0005(-0.31%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1672
 • Giá Mua/Bán:
  0.1666/0.1667
 • Biên độ ngày:
  0.1652 - 0.1668
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupee Pakistan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Baht Thái

Thảo luận PKR/THB

Bạn cảm thấy thế nào về PKR/THB?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ