BWP/ZAR - Đồng Pula của Botswana Rand Nam Phi

Ngoại hối thời gian thực
1.3412
+0.0101(+0.76%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.3311
 • Giá Mua/Bán:
  1.3292/1.3532
 • Biên độ ngày:
  1.3405 - 1.3570
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Pula của Botswana
 • Tiền tệ Thứ cấp:Rand Nam Phi

Dữ liệu Lịch sử BWP/ZAR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
1.34121.34381.35701.340539.90K-0.20%
1.34391.33151.35781.3233157.78K+1.76%
1.32061.35111.36811.3247167.13K-1.55%
1.34141.34991.36121.3329143.85K-0.43%
1.34721.34031.36811.3390131.55K+1.08%
1.33281.33511.36241.3324135.40K+0.40%
1.32751.34551.35211.3242143.68K-0.86%
1.33901.34441.35461.3300152.18K+0.31%
1.33491.34041.35741.3367142.07K+0.07%
1.33401.34031.35641.3372126.78K-0.47%
1.34031.34551.35851.3334137.37K-0.24%
1.34351.34171.35011.3362126.83K+0.50%
1.33681.34141.35681.3311150.13K+0.14%
1.33491.33131.34921.3173121.56K+0.46%
1.32881.33281.33921.3152132.91K-0.37%
1.33371.34151.34471.3237126.99K-0.40%
1.33901.32831.34861.3240140.72K+1.33%
1.32141.33471.34331.3231120.56K-0.71%
1.33081.32781.33951.3183127.14K+0.74%
1.32101.33451.34871.3226113.66K-0.84%
1.33221.33781.34511.3248116.04K+0.18%
1.32981.32631.34841.3231114.81K+0.20%
1.32721.32351.33881.3166118.79K+0.63%
1.31891.32191.33101.3126117.12K+0.30%
Cao nhất: 1.3681Thấp nhất: 1.3126Chênh lệch: 0.0555Trung bình: 1.3334% Thay đổi: 2.0001
Bạn cảm thấy thế nào về BWP/ZAR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Đồng Pula của Botswana
Thái Bình Dương
Bắc Mỹ