ARS/KES - Đồng Peso Argentina Đồng Shilling Kenya

Tỷ giá thời gian thực
0.43
0.00(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.43
 • Giá Mua/Bán:
  0.43/0.43
 • Biên độ ngày:
  0.42 - 0.43
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Argentina
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shilling Kenya

Phân tích ARS/KES

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ