BCC/BTC - BitConnect Bitcoin

HitBTC
0.001110
0.000000(0.00%)
 • Khối lượng:
  232,913
 • Giá Mua/Bán:
  0.001107/0.001113
 • Biên độ ngày:
  0.000800 - 0.001400
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Thứ yếu
 • Cơ bản:BitConnect
 • Tiền tệ Thứ cấp:Bitcoin

Tổng quan BCC/BTC

Giá đ.cửa hôm trước
0.00085
Giá mua
0.001107
Biên độ ngày
0.0008-0.0014
Giá mở cửa
0.00085
Giá bán
0.001113
Biên độ 52 tuần
0.000568-0.0398
Thay đổi 1 năm
0%
Bạn cảm thấy thế nào về BCC/BTC?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tin tức BCC/BTC - BitConnect Bitcoin

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình Động
Chỉ báo Kỹ thuật
Tổng kết
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up1D
Hiện tại
Engulfing Bullish30
Hiện tại
Engulfing Bullish15
Hiện tại
Belt Hold Bullish30
Hiện tại
Belt Hold Bullish15
Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Downside Gap Three Methods1D
131/01/2018
Engulfing Bullish1D
131/01/2018
Doji Star Bullish1D
725/01/2018

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

Bắc Mỹ