Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Ý

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 LU2200515109LU0515.0.172-1.43%322.26K22/10 
 SG NASDAQ 100 Long x7 01Apr21LU1376.175.0000.00%029/03 
 SG ZERT.25.09.20 Faktor SolactiveXS5960.4.3900.00%018/09 
 SG S&P 500 TR 01Apr21LU1376.0.0020.00%018/12 
 SG S&P 500 NR 01Apr21LU1376.57.6000.00%029/03 
 SG Notes 25.09.20 SolactiveXS5960.245.3500.00%009/09 
 SG FTSE MIB Daily Super RT 18Jun21LU9399.118.0000.00%014/06 
 SG EURO STOXX 50 Short 5 GR 18Jun21LU9400.0.2820.00%003/06 
 SG 25.09.20 Solactive ShXS5958.62.2000.00%018/09 
 SG 25.09.20 Solactive LoXS5958.23.1500.00%018/09 
 SG Put FTSE MIB Gross TR 5x 26Jun20XS6465.0.1920.00%018/06 
 SG NASDAQ 100 Short x7 01Apr21LU1376.1.4990.00%030/04 
 SG 28.01.20 EO/TYXS6149.615.0500.00%004/02 
 SG Eurostoxx 50 Return 31Dec99XS8816.123.9000.00%021/10 
 SG ISSUER Call Brent x5 20Dec19XS8927.34.3500.00%004/02 
 SG Gold Futures x5 short 10Sep21LU9396.6.990+0.00%007/09 
 SG Gold Futures x5 10Sep21LU9395.93.3000.00%006/09 
 SG FTSE MIB TR 5x Daily RT 18Jun21LU9400.31.2000.00%015/06 
 SG FTSE MIB Gross TR 5x S 18Jun21LU0163.0.5160.00%025/03 
 SG EURO STOXX 50 Daily x5 NR18Jun21LU9400.57.3000.00%011/06 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email