Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Chứng Chỉ Quốc Tế

Tìm Chứng Chỉ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Mua/Bán:

Theo Đáo Hạn:

Đến:

Lớp Tài Sản:

Loại:

Chứng Chỉ Cơ Sở:

Giá Thực Hiện:

Tìm kiếm

Chứng Chỉ - Hà Lan

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Call 10128.71 EUR DAX 31Dec99NL0013.17.6400.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 487,6 31Dec99NL0013.2.6710.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 495,87 31Dec99NL0013.6.7040.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 494,9 31Dec99NL0013.10.4490.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 494,4 31Dec99NL0013.3.5850.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 493,9 31Dec99NL0013.5.3950.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 491,9 31Dec99NL0013.5.0880.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 491 31Dec99NL0013.5.1810.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 490,5 31Dec99NL0013.7.7130.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 490 31Dec99NL0013.9.8510.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 489 31Dec99NL0013.5.5620.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 488,6 31Dec99NL0013.4.4460.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 488,1 31Dec99NL0013.2.3860.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 486,6 31Dec99NL0013.7.9220.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 497,87 31Dec99NL0013.7.1420.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 481,66 31Dec99NL0013.5.5100.00%004/02 
 BNP Call AEX Long 481,16 31Dec99NL0013.6.4040.00%004/02 
 BNP Call 7920 EUR DAX 31Dec99NL0010.29.4200.00%004/02 
 BNP Call 6910 EUR DAX 31Dec99NL0010.52.2900.00%004/02 
 BNP Call 6475.24 USD NASDAQ-100NL0013.5.1100.00%004/02 

Chứng Chỉ - Pháp

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Call 1902.86 USD SP 500 31Dec99FRBNPP.9.100.00%004/02 
 BNP Put 5261.67 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.090.00%004/02 
 BNP Put 5449.93 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.350.00%004/02 
 BNP Put 5400 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.100.00%004/02 
 BNP Put 5361.68 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.620.00%004/02 
 BNP Put 5350 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.100.00%004/02 
 BNP Put 5345.12 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.200.00%004/02 
 BNP Put 5313.26 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.130.00%004/02 
 BNP Put 5271.9 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.130.00%004/02 
 BNP Put 5215.03 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.330.00%004/02 
 BNP Put 5552.14 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.140.00%004/02 
 BNP Put 5202.64 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.130.00%004/02 
 BNP Put 5163.64 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.070.00%004/02 
 BNP Put 5139.65 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.140.00%004/02 
 BNP Put 5114.47 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.790.00%004/02 
 BNP Put 5067.46 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.280.00%004/02 
 BNP Put 5065.29 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.360.00%004/02 
 BNP Put 5019.2 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.240.00%004/02 
 BNP Put 5450 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.0.180.00%004/02 
 BNP Put 5554.74 EUR CAC 40 31Dec99FRBNPP.1.200.00%004/02 

Chứng Chỉ - Ý

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiKLT.gian
 BNP Put 12100 EUR DAX 17Dec25NL3140.2.0150.00%004/02 
 BNP Put 12750 EUR DAX 17Dec25NL3032.1.6600.00%004/02 
 BNP Put 3200 USD SP 500 16Dec20NL2165.0.8200.00%004/02 
 BNP Put 5450 EUR CAC 40 17Dec25NL3140.0.7340.00%004/02 
 BNP Put 27000 EUR FTSE MIB 18Dec20NL2165.0.0960.00%004/02 
 BNP Put 20070 EUR FTSE MIB 19Dec25NL3140.0.0300.00%004/02 
 BNP Put 20750 EUR FTSE MIB 19Dec25NL3032.0.0380.00%004/02 
 BNP Put 21300 EUR FTSE MIB 19Dec25NL3032.0.0200.00%004/02 
 BNP Put 21850 EUR FTSE MIB 19Dec25NL3032.0.0220.00%004/02 
 BNP Put 22400 EUR FTSE MIB 19Dec25NL3032.0.0300.00%004/02 
 BNP Put 23250 EUR FTSE MIB 19Dec25NL2874.0.0280.00%004/02 
 BNP Put 23800 EUR FTSE MIB 19Dec25NL2874.0.0210.00%004/02 
 BNP Put 7640 USD NASDAQ 100 17Dec25NL3140.2.0450.00%004/02 
 BNP PUT 8108 USD NASDAQ 100 16Dec20NL2662.2.1100.00%004/02 
 BNP Put 27500 DJ Industrial 17Dec25NL3140.7.8100.00%004/02 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email