Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Thể loại:

Tìm kiếm

Hoa Kỳ - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11.310.00%143.75B03/08 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11.460.00%118.35B03/08 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11.310.00%107.91B03/08 
 Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund AVMRXX1.0000%89.33B03/08 
 Vanguard Short-Term Investment-Grade AdmVFSUX10.990%54.69B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2030 InstlVTTWX30.790.00%54.54B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2025 InstlVRIVX29.740%51.72B03/08 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX11.460.00%50.82B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2035 InstlVITFX31.780.00%50.07B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2040 InstlVIRSX32.800%46.25B03/08 
 Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor SharVTTVX23.320+0.39%44.77B03/08 
 Vanguard Target Retirement 2035 InvVTTHX27.880%41.16B03/08 
 Vanguard Target Retirement 2030 InvVTHRX44.370%40.85B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2045 InstlVITLX33.740.00%40.24B03/08 
 Vanguard Total Bond Market Idx InstlPlsVBMPX11.460.00%36.69B03/08 
 Vanguard Interm-Term Investment-Grde AdmVFIDX10.340.00%35.09B03/08 
 Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl PlusVIITX23.940.00%33.31B03/08 
 Vanguard Instl Trgt Retire 2050 InstlVTRLX33.880.00%32.52B03/08 
 Vanguard Target Retirement 2040 InvVFORX49.440%32.25B03/08 
 Vanguard Total Intl Bd Idx InvestorVTIBX11.600.00%32.06B03/08 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email