Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Thể loại:

Tìm kiếm

Hoa Kỳ - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX11.280%143.75B30/07 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX11.430.00%118.35B30/07 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX11.280%107.91B30/07 
 Fidelity US Bond Index Instl PremFXNAX12.24+0.16%58.1B30/07 
 Vanguard Total Bond Market Index IVBTIX11.430.00%50.82B30/07 
 Fidelity Series Investment Grade BondFSIGX11.840.00%41B30/07 
 Vanguard Total Bond Market Idx InstlPlsVBMPX11.430.00%36.69B30/07 
 Baird Aggregate Bond InstBAGIX11.61+0.17%35.19B30/07 
 Vanguard Instl Intrm-Trm Bd Instl PlusVIITX23.910%33.31B30/07 
 American Funds Bond Fund of Amer AABNDX13.62+0.07%30.23B30/07 
 BlackRock U.S. Debt Index F0P0000.36.2520.00%27.92B30/07 
 Blackrock US Debt Idx Fund CF0P0000.0.0220.00%27.52B04/02 
 Vanguard Total Bond Market Idx Instl SelVTBSX11.430.00%26.29B30/07 
 JPMorgan Core Bond R6JCBUX12.15+0.16%20.4B30/07 
 Vanguard Interm-Term Bond Index AdmVBILX12.350.00%19.32B30/07 
 American Funds Bond Fund of Amer F2ABNFX13.620%19.34B30/07 
 Bridge Builder Core BondBBTBX10.640.00%18.17B30/07 
 American Funds Bond Fund of Amer R6RBFGX13.620%13.65B30/07 
 DFA Investment Grade IDFAPX11.88+0.17%13.53B30/07 
 Western Asset Core Bond IWATFX13.380.00%13.24B30/07 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email