Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 40% 0
🔥 Chiến lược chọn cổ phiếu bằng AI, Người khổng lồ công nghệ, tăng +7,1% trong tháng 5.
Hãy hành động ngay khi cổ phiếu vẫn đang NÓNG.
Nhận ƯU ĐÃI 40%

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Thể loại:

Tìm kiếm

Ai-Len - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Janus Selection Balanced I JPY Acc0P0000.53,267.000+0.14%232.73M22/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.13.030-0.23%7.65B22/05 
 Man AHL TargetRisk Fund Class I USD0P0001.215.530-0.15%4.28B21/05 
 Algebris Financial Income Fund I USD Inc0P0001.159.300+0.01%810.23M21/05 
 Algebris Financial Income Fund R USD Acc0P0000.232.680+0.00%810.23M21/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.23.610-0.30%652.68M22/05 
 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu0P0000.17.410-0.29%652.68M22/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund F0P0000.17.168-0.06%651.6M21/05 
 Coronation Global Capital Plus Fund A0P0000.17.482-0.06%651.6M21/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum0P0000.143.180+0.02%1.16M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum0P0000.149.191+0.03%159.8M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom0P0000.75.668+0.03%5.84M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum0P0000.146.978+0.03%82.39M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom0P0000.70.308+0.02%1.91M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum0P0000.136.470+0.02%36.47M22/05 
 PIMCO GIS Inflation Multi-Asset Fund Institutional0P0000.12.200-0.65%222.1M22/05 
 PIMCO GIS Inflation Strategy Fund E Class EUR (Par0P0000.9.800-0.61%205.65M22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc0P0000.14.843+0.07%386.28K22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc0P0000.15.639+0.07%125.11K22/05 
 Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Inc0P0000.11.308+0.16%0Array23/01 

Anh Quốc - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A $ 0P0000.42.550-0.23%7.65B22/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund I $ 0P0000.53.040-0.21%7.65B22/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I-0P0000.1.775-0.39%17.09M22/05 
 MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP0P0000.288.730-0.33%2.69B22/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.18.220-0.22%1.34B22/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.19.710-0.20%1.34B22/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.16.250-0.25%1.34B22/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class BC0P0000.13.728-0.11%902.8M22/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class BC0P0001.11.554-0.13%475.05M22/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.13.342-0.13%475.05M22/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund A0P0000.1.695+0.64%2.26M15/05 
 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Balanced Fund B0P0000.1.626+0.63%2.66M15/05 

Hồng Kông - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.7.903+0.18%48.39B22/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.25.380-0.20%7.65B22/05 
 Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK0P0000.13.100-0.15%7.65B22/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.13.260-0.23%54.22M22/05 
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.7.777-0.17%1.01B22/05 
 JPMorgan Multi Income mth - HKD0P0000.10.130+0.10%32.79B21/05 
 Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc0P0000.73.710-0.39%8.45B21/05 
 JPMorgan Multi Income mth - USD0P0000.10.1200%4.19B21/05 
 JPMorgan Multi Income acc - USD0P0000.17.4600%4.19B21/05 
 Schroder Balanced Investment Fund USD Acc0P0000.9.450-0.42%8.45B21/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.155.177-0.06%902.8M22/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0000.132.536-0.09%475.05M22/05 
 Foundation Global Income and Growth Fund A HKD Acc0P0001.1.3620%400.5M20/05 
 Allianz Selection Income and Growth Fund Class AM 0P0001.10.380-0.29%20.97M22/05 

Luxembourg - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10.325+0.19%48.39B22/05 
 BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A20P0000.17.8900%126.56M22/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.8.221+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.24.872+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.12.083+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0000.2,189.960+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.20.062+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.10.169+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.1,608.740+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.805.480+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and0P0001.7.058+0.15%48.39B22/05 
 Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and0P0001.2,084.850+0.32%48.39B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d0P0000.124.060-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m0P0000.130.330-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a0P0000.222.930-0.04%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a0P0000.213.790-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m0P0000.116.110-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m0P0000.119.800-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a0P0000.239.670-0.05%16.8B22/05 
 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d0P0001.132.360-0.05%16.8B22/05 

Nam Phi - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund H0P0000.6.919+0.38%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund I0P0000.7.154+0.38%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund B0P0000.6.176+0.38%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund C0P0000.5.230+0.37%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund A0P0000.6.127+0.38%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund Z0P0000.7.305+0.38%5.59B22/05 
 Investec Global Strategic Managed Feeder Fund D0P0000.5.272+0.37%5.59B22/05 

Pháp - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg0P0000.142.140+0.16%6.41B21/05 

Singapore - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-0P0000.0.8370.00%70.55M22/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC0P0000.26.832+0.15%902.8M22/05 
 Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD0P0001.13.730-0.44%70.11M22/05 
 United Income Focus Trust Fund SGD Inc0P0001.0.764-0.13%125.92M21/05 
 HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC0P0001.22.917+0.13%475.05M22/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Inc0P0001.0.8090.00%50.03M21/05 
 United Income Focus Trust Fund USD Acc0P0001.1.2510.00%2.17M21/05 
 Prulink Global Managed0P0000.2.277+0.19%336.75M20/05 
 AIA Global Balanced Fund0P0000.1.7390%168.23M20/05 
 AIA Emerging Markets Balanced Fund0P0000.1.466-0.14%147.01M20/05 
 AIA Portfolio 500P0000.1.981+0.10%38.18M20/05 
 Manulife SRP Growth Portfolio0P0000.1.766-0.02%15.16M20/05 
 HSBC Insurance World Selection 3 Fund0P0000.1.646-0.01%13.43M21/05 
 AIA Multi Select 500P0000.1.773-0.06%5.05M20/05 
 Manulife SRP Balanced Portfolio0P0000.1.559-0.02%4.91M20/05 
 Aviva Schroder Multi Asset Revolution0P0000.2.011+0.20%652.31K21/05 

Tây Ban Nha - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.63.620+0.11%1.41B22/05 

Thụy Sỹ - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Capital Group Global Allocation Fund LUX C0P0001.22.940+0.26%1.34B22/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Zd0P0001.18.920+0.26%1.34B22/05 
 Capital Group Global Allocation Fund LUX Z0P0001.21.210+0.28%1.34B22/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD P0P0000.192.160+0.06%39.37M21/05 
 UBS CH Strategy Fund - Balanced USD Q0P0001.136.610+0.06%39.37M21/05 

Đan Mạch - Các quỹ

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Jyske Invest Balanced Strategy USD CL0P0001.136.660-0.04%6.64M22/05 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email