😎 Đặc Quyền Ưu Đãi Mùa Hè – Giảm tới 50% cho công cụ chọn cổ phiếu có AI hỗ trợ của InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI
555 kết quả
Công Cụ Sàng Lọc Phổ Biến

Dưới 10 US$/cổ phiếu

 • Lợi Nhuận 3 Tháng36,7%

Cổ Phiếu Beta Tăng Giá Siêu Mạnh

 • Lợi Nhuận 3 Tháng18,9%

Cổ Phiếu Chống Suy Thoái

 • Lợi Nhuận 3 Tháng12,5%

Lựa Chọn của Piotroski

 • Lợi Nhuận 3 Tháng12,4%

Nhà Vô Địch về Chất Lượng Cổ Tức

 • Lợi Nhuận 3 Tháng9,4%

Sắp Đến Ngày Không Hưởng Cổ Tức

 • Lợi Nhuận 3 Tháng7,4%

Lợi Tức Sắp Tới

 • Lợi Nhuận 3 Tháng6,4%

"Con Cưng" của Nhà Phân Tích

 • Lợi Nhuận 3 Tháng4,2%

Siêu Sao Lợi Tức Cổ Đông

 • Lợi Nhuận 3 Tháng1,3%

Cổ Phiếu Blue-Chip Giá Hời

 • Lợi Nhuận 3 Tháng-0,1%
Tiền Tệ theo USD
Niêm Yết Lần Đầu
Tổng Quan
Thông Tin Chuyên Sâu
Định Giá
Lợi Nhuận
Kỹ thuật
Tài Chính
Tăng Trưởng
Rủi Ro
Tùy chỉnh
Công ty
Hối đoái
Lĩnh vực
Ngành
Vốn Hoá Thị Trường
Tỷ Số P/E
Tỷ Số PEG
Giá Giao Dịch Gần Nhất
Mức Biến Động Trong Ngày (%)
Giá Trị Hợp Lý
Giá Trị Hợp Lý Tăng
Nhãn Giá Trị Hợp Lý
Mục Tiêu Giá của Nhà Phân Tích
Triển Vọng Tăng Giá của Nhà Phân Tích
Sức Khỏe Tổng Thể
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng936,56 T US$12,9x0,01434,47 US$-1,7%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng936,56 T US$12,9x0,01652.040 US$-1,6%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳBán Lẻ Thực Phẩm & Dược Phẩm569,08 T US$30,2x0,4470,75 US$-0,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳSản Phẩm & Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Dụng396,41 T US$26,7x4,07167,96 US$-0,3%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống281,27 T US$26x2,6965,29 US$0,2%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá276,57 T US$21x0,93104,77 US$-1,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá276,57 T US$21x0,93104,97 US$-0,8%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳSản Phẩm & Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Dụng235,41 T US$35x4,0887,88 US$-0,7%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NASDAQHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống232,63 T US$24,6x1,18169,36 US$-0,6%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá166,52 T US$20,9x-2,48107,12 US$-0,3%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳSản Phẩm & Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Dụng144,71 T US$20,3x-1,4358,03 US$-0%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NASDAQHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng139,75 T US$24,8x2,02214,61 US$-1,4%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống122,65 T US$25,4x-0,760,45 US$-0,2%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng106,77 T US$28,6x-3,8945,57 US$-2,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NASDAQHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá89,13 T US$21x2,1966,45 US$-0,7%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá84,94 T US$10,4x0,1949,45 US$0,2%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳSản Phẩm & Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Dụng80,47 T US$31x0,4898,08 US$-0,4%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá73,32 T US$-4x0,0133,20 US$0,5%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng72,40 T US$23,9x16,52242,62 US$-2,7%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống71,42 T US$17x8,91128,49 US$-0,4%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng57,46 T US$-8,3x0,04103,92 US$-0,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống54,84 T US$21,6x-1,8148,52 US$-0,3%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NASDAQHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống53,03 T US$31,6x1,1150,89 US$-0,2%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá50,17 T US$15,2x2,3414,04 US$0,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá50,17 T US$15,2x2,3528 US$0%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳSản Phẩm & Dịch Vụ Cá Nhân & Gia Dụng48,36 T US$26,4x-3,92143,63 US$-0,3%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NYSEHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống44,72 T US$18,3x0,02245,45 US$-1,1%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
NASDAQHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳĐồ Uống44,71 T US$21,1x0,3132,98 US$-0,5%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳThực Phẩm & Thuốc Lá40,99 T US$42,7x-5,3212,75 US$-0,8%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
Thị Trường OTCHàng Tiêu Dùng Không Theo Chu KỳTập Đoàn Hàng Tiêu Dùng40,65 T US$28,8x0,4112,20 US$-1,3%Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+Nâng Cấp lên Pro+
 • 1
 • 2
 • ...
 • 19
 • 30 Hàng

Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể xây dựng dữ liệu sàng lọc cổ phiếu của riêng mình bằng cách nào?
Xem xét các danh mục bộ lọc của công cụ sàng lọc như giá cả, định giá, thông tin chuyên sâu, tài chính, v.v. Thêm các bộ lọc có liên quan phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn, ví dụ như chỉ số P/E, Vốn Hóa Thị Trường, Giá Trị Hợp Lý Tăng và Điểm Sức Khỏe Tài Chính. Bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi lần bạn thêm bộ lọc, số lượng bộ lọc được áp dụng sẽ gia tăng. Sau khi hoàn thành, hãy nhấp vào nút "Bộ lọc được áp dụng" để xem xét các bộ lọc bạn đã chọn và xem kết quả ở cuối màn hình.
Làm cách nào để sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu?
Bạn có thể dễ dàng sử dụng công cụ sàng lọc cổ phiếu. Hãy bắt đầu bằng cách chọn các công cụ sàng lọc định sẵn như "Nhân Tố Nổi Trội" (Talk of the Town), "Cổ Phiếu Beta Tăng Giá Siêu Mạnh" (High Beta Bulls), "Có Tiền là Có Tất Cả!" (Cash is King) hoặc "Lựa Chọn của Piotroski" (Piotroski's Picks). Các công cụ sàng lọc này có các bộ lọc định sẵn để giúp bạn nhanh chóng tìm thấy những cổ phiếu bạn quan tâm. Đối với những người dùng nâng cao hơn muốn tinh chỉnh kết quả tìm kiếm, hãy chọn các bộ lọc của riêng mình, ví dụ như vốn hóa thị trường, lĩnh vực hoặc tỷ lệ tài chính cho phù hợp với tiêu chí đầu tư cụ thể của bạn. Hãy áp dụng bộ lọc để tạo danh sách cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của bản thân. Bạn có thể sắp xếp và phân tích kết quả bằng các chế độ xem khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Tôi có thể lưu dữ liệu sàng lọc tùy chỉnh của riêng mình bằng cách nào?
Sau khi tạo dữ liệu sàng lọc tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút "Lưu". Hệ thống sẽ nhắc bạn đặt tên cho dữ liệu sàng lọc để dễ dàng tham khảo. Bạn có thể truy cập vào các dữ liệu sàng lọc đã lưu bất cứ lúc nào từ nút "Dữ liệu sàng lọc của tôi", nút này nằm trên trang công cụ sàng lọc cổ phiếu bên cạnh nút lưu.
Tôi có thể thêm cổ phiếu từ kết quả sàng lọc vào danh mục theo dõi bằng cách nào?
Để thêm cổ phiếu vào danh mục theo dõi, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mã cổ phiếu từ kết quả sàng lọc, rồi nhấp vào nút "Thêm vào danh mục theo dõi". Nếu bạn có nhiều danh mục theo dõi, hãy chọn danh mục theo dõi phù hợp để thêm cổ phiếu. Bạn có thể truy cập vào danh mục theo dõi bất kỳ lúc nào thông qua trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi bằng cách đi đến phần "Danh mục theo dõi".
Các bộ lọc có ý nghĩa gì? Tôi có thể xem định nghĩa về từng bộ lọc ở mục nào không?
Mỗi bộ lọc trong công cụ sàng lọc cổ phiếu đều có phần giải thích về chú giải. Hãy di chuột phía trên tên bộ lọc để xem định nghĩa ngắn gọn về ý nghĩa của bộ lọc.
Tại sao tôi không nhìn thấy cổ phiếu địa phương từ quốc gia của mình khi chọn dữ liệu sàng lọc định sẵn?
Nếu bạn không nhìn thấy cổ phiếu địa phương từ quốc gia của mình khi chọn dữ liệu sàng lọc định sẵn, thì có thể là do tiêu chí được thiết đặt trong dữ liệu sàng lọc định sẵn không cung cấp cho bạn đủ cổ phiếu từ thị trường địa phương. Trong tình huống này, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các thị trường khác nhằm cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn đầu tư hơn. Bạn luôn có thể tự mình điều chỉnh các tiêu chí để tập trung tìm kiếm các cổ phiếu phù hợp ở quốc gia của mình.
Tại sao một số bộ lọc bị khóa?
Một số bộ lọc được chỉ định là tính năng cao cấp và người dùng cần có gói đăng ký Pro+ để có quyền truy cập. Các bộ lọc này cung cấp cho người dùng khả năng sàng lọc nâng cao và thông tin chuyên sâu về dữ liệu.
Làm cách nào để đăng ký xem các bộ lọc cao cấp trên tài khoản của tôi?
Để truy cập vào các bộ lọc cao cấp, bạn có thể đăng ký dịch vụ InvestingPro. Hãy truy cập vào trang InvestingPro hoặc nhấp vào bộ lọc bị khóa bất kỳ, khi đó, hệ thống sẽ yêu cầu bạn nâng cấp gói đăng ký bạn đang dùng lên gói Pro+.
Trong kết quả sàng lọc cổ phiếu, dữ liệu “Chế độ xem” có nghĩa là gì?
“Chế độ xem” tức là các cách khác nhau để hiển thị kết quả sàng lọc. Ví dụ: bạn có thể xem cổ phiếu dựa trên các nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật, định giá hoặc số liệu tùy chỉnh. Mỗi chế độ xem nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của dữ liệu chứng khoán nhằm giúp bạn phân tích và so sánh kết quả một cách hiệu quả.
Làm cách nào để tạo chế độ xem tùy chỉnh cho kết quả tìm kiếm cổ phiếu?
Để tạo chế độ xem tùy chỉnh, hãy nhấp vào nút chế độ xem "Tùy chỉnh". Sau đó, chọn các số liệu quan trọng đối với bạn dựa trên chiến lược đầu tư và cách bạn tiến hành thẩm định. Hãy lưu chế độ xem tùy chỉnh này để truy cập nhanh trong các lần sàng lọc tiếp theo.
Làm cách nào để xuất kết quả sàng lọc cổ phiếu sang tệp CSV?
Bạn có thể xuất kết quả sàng lọc cổ phiếu bằng cách nhấp vào nút "Tải xuống". Hãy chọn định dạng CSV và tải tệp xuống thiết bị của bạn.
Làm cách nào để tải xuống toàn bộ dữ liệu nếu tôi có hơn 1000 dòng?
Các đơn vị cung cấp dữ liệu của chúng tôi không cho phép xuất dữ liệu trên quy mô lớn như vậy. Để tải dữ liệu xuống, vui lòng thu hẹp kết quả xuống dưới 1000 dòng rồi tiến hành xuất.
Công cụ sàng lọc cổ phiếu bao quát những thị trường nào?
Công cụ sàng lọc cổ phiếu bao quát hơn 160.000 cổ phiếu từ các thị trường trên toàn cầu, bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Mỹ Latinh và Châu Phi. Chúng tôi mong muốn đem đến phạm vi hoạt động toàn diện trên các thị trường lớn và mới nổi, bao quát 99% vốn thị trường của thế giới.
Dữ liệu của công cụ sàng lọc cổ phiếu được cập nhật với tần suất ra sao? Có phải cập nhật cụ thể sau báo cáo lợi tức?
Dữ liệu trên công cụ sàng lọc cổ phiếu được cập nhật liên tục. Ngay sau khi các đơn vị cung cấp dữ liệu gửi cho chúng tôi dữ liệu báo cáo lợi tức, chúng tôi sẽ tiến hành cập nhật dữ liệu này. Các công ty có mức độ ưu tiên cao (khoảng 15.000) sẽ được cập nhật trong vòng 24-48 giờ, còn thời gian cập nhật của những công ty khác có thể mất tối đa một tuần.
Kết quả sàng lọc có tính đến dữ liệu giao dịch trước giờ mở cửa và giao dịch sau giờ mở cửa không?
Hiện tại, công cụ sàng lọc không tính đến dữ liệu giao dịch trước giờ mở cửa và giao dịch sau giờ mở cửa. Tuy nhiên, chúng tôi đang có kế hoạch triển khai tính năng này và sẽ sớm cung cấp trong các bản cập nhật sau này.
Tôi có thể chia sẻ dữ liệu sàng lọc tùy chỉnh của mình với người khác không?
Có, bạn có thể chia sẻ dữ liệu sàng lọc tùy chỉnh của mình với người khác. Mọi thay đổi bạn thực hiện trên công cụ sàng lọc cổ phiếu đều được phản ánh trong URL. Bạn chỉ cần chia sẻ URL với bất kỳ ai bạn muốn và họ sẽ có thể xem dữ liệu sàng lọc tùy chỉnh của bạn.
Khóa chuyển Niêm Yết Lần Đầu có ý nghĩa gì?
Công ty có thể niêm yết cổ phiếu trên nhiều sàn giao dịch chứng khoán khắp thế giới. Niêm yết lần đầu thường là lần giao dịch nổi bật nhất, cũng là lần giao dịch đầu tiên mà công ty niêm yết cổ phiếu. Trái lại, niêm yết lần hai là những lần niêm yết bổ sung để giúp các nhà đầu tư địa phương mua và bán cổ phiếu thuận tiện hơn khi không cần chuyển đổi tiền tệ. Nếu một công ty duy nhất được niêm yết lần hai, bạn có thể nhìn thấy cùng một công ty được niêm yết nhiều lần trong kết quả tìm kiếm. Để kết quả xóa niêm yết lần hai, bạn có thể sử dụng khóa chuyển “Niêm Yết Lần Đầu”. Khi bộ lọc này hoạt động, chỉ các cổ phiếu niêm yết lần đầu của công ty mới xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, giúp loại bỏ kết quả trùng lặp của cổ phiếu niêm yết lần hai.
Làm cách nào để thay đổi đơn vị tiền tệ của giá cổ phiếu?
Giá hiển thị được thể hiện bằng loại tiền tệ dùng để giao dịch cổ phiếu. Để xem cổ phiếu hiển thị theo loại tiền tệ khác, hãy thay đổi quốc gia trong danh sách thả xuống của công cụ sàng lọc để xem cổ phiếu được niêm yết bằng loại nội tệ tương ứng.
Làm cách nào để đặt cảnh báo giá cổ phiếu cho một cổ phiếu trong kết quả sàng lọc?
Để đặt cảnh báo giá cổ phiếu, hãy nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mã cổ phiếu từ kết quả sàng lọc và chọn "Đặt cảnh báo". Hãy xác định tiêu chí cảnh báo, ví dụ như ngưỡng giá, phần trăm thay đổi, khối lượng giao dịch hoặc lợi tức. Bạn cũng có thể chọn tần suất cảnh báo. Hãy lưu cài đặt và bạn sẽ nhận được thông báo dựa trên tùy chọn cảnh báo của mình.
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.