Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Viet Anh Dao

Tham gia: 28/12/2017
  • Phân tích & Quan điểm

Viet Anh Dao's Ý kiến & Phân tích
Một bài báo hoàn chỉnh trong số các bài báo của Viet Anh Dao, bao gồm các phân tích & quan điểm hiện tại - Trang 22

NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1120,18 điểm – Tiêu cực: Chỉ số bước vào nhịp chỉnh kỹ thuật ngắn hạn...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1125,39 điểm – Tạo đỉnh: Chỉ số có phiên xác nhận đỉnh ngắn khi...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1138,35điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì đà tăng nóng khi tiếp tục...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1134,33 điểm – Tích cực: Chỉ số nối dài chuỗi tăng nóng dù áp lực cung...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1132,03 điểm – Tích cực: Chỉ số duy trì đà tăng, tăng nóng khi tiếp tục...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1129,38 điểm – Tích cực: Chỉ số nối dài chuỗi tăng ấn tượng và tiếp...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1125,3 điểm – Tích cực: Chỉ số bước vào sóng ngắn, sóng T+ nhờ nỗ...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1118,46 điểm – Tạo đáy: Chỉ số có phiên xác nhận đáy ngắn mới khi...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1111,72 điểm – Tiêu cực: Chỉ số vẫn duy trì nhịp chỉnh dù tăng điểm khi...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1105,4 điểm – Tiêu cực: Chỉ số bước vào nhịp chỉnh kỹ thuật ngắn hạn...