Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Viet Anh Dao

Tham gia: 28/12/2017
  • Phân tích & Quan điểm

Viet Anh Dao's Ý kiến & Phân tích
Một bài báo hoàn chỉnh trong số các bài báo của Viet Anh Dao, bao gồm các phân tích & quan điểm hiện tại - Trang 18

NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.183,37 điểm – Dò đáy: Chỉ số chưa thể xác nhận đáy mới khi áp...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.189,39 điểm – Dò đáy: Chỉ số có phiên phục hồi mạnh nhờ nỗ lực...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.172,56 điểm – Tiêu cực: Chỉ số nối dài xu hướng chỉnh kỹ thuật khi áp...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.180,49 điểm – Tiêu cực: Chỉ số duy trì xu hướng chỉnh kỹ thuật khi chưa...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.179,76 điểm – Tiêu cực: Chỉ số có phiên phục hồi kỹ thuật nhẹ khi cầu...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.177,99 điểm – Tiêu cực: Chỉ số giảm điểm mạnh trong phiên cuối tuần khi...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.233,48 điểm – Tiêu cực: Chỉ số có phiên giảm điểm mạnh khi áp lực cung...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.253,26 điểm – Tiêu cực: Chỉ số vẫn chưa cải thiện được tín hiệu...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.234,05 điểm – Tiêu cực: Chỉ số vẫn duy trì tín hiệu tiêu cực khi tiêp...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.236,84 điểm – Tiêu cực: Chỉ số vẫn duy trì tín hiệu chỉnh kỹ thuật khi...