Tin Tức Nóng Hổi
Giảm 50% 0
🔥 Công Cụ Chọn Cổ Phiếu Cao Cấp Có AI Hỗ Trợ từ InvestingPro Hiện Giảm Tới 50% NHẬN ƯU ĐÃI

Viet Anh Dao

Tham gia: 28/12/2017
  • Phân tích & Quan điểm

Viet Anh Dao's Ý kiến & Phân tích
Một bài báo hoàn chỉnh trong số các bài báo của Viet Anh Dao, bao gồm các phân tích & quan điểm hiện tại - Trang 19

NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.232,21 điểm – Tiêu cực: Chỉ số vẫn duy trì xu hướng chỉnh kỹ thuật dù...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.220,61điểm – Tiêu cực: Chỉ số bước vào nhịp chỉnh đồng pha với các...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.233,99 điểm – Tạo đỉnh: Chỉ số có phiên xác nhận đỉnh ngắn trong...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.242,23 điểm – Tích cực(quá mua): Chỉ số duy trì sóng ngắn tích cực nhưng...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.241,42 điểm – Tích cực(quá mua): Chỉ số bước vào sóng ngắn nhờ nỗ...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.225,9 điểm – Tạo đáy(quá mua): Chỉ số có phiên xác nhận sóng mới...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.210,95 điểm – Tiêu cực: Chỉ số duy trì xu hướng giảm điểm khi áp lực...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.220,43 điểm – Tiêu cực: Chỉ số bước vào nhịp chỉnh dù tăng điểm trong...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.217,56 điểm – Tạo đỉnh: Chỉ số có phiên xác nhận đỉnh ngắn khi biên...
NHẬN ĐỊNHVNINDEX: 1.222,9 điểm – Tích cực S2: Chỉ số tăng mạnh phiên đầu phiên và bước...