Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
In

Khoa Phạm (BrandyKhoa)

Tham gia: 05/09/17


Thêm Thông Tin

Hiện là Chuyên viên chăm sóc khách hàng cá nhân tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB - Chi nhánh HCM. email: khoa.phamdinh@mbs.com.vn Tel: 0909 821 301 website: https://brokerphamdinhkhoa.blogspot.com/

Kinh Nghiệm Giao Dịch:    3-5 Năm
Hình Thức Nhà Giao Dịch:    Nhà giao dịch
Các Thị Trường được Giao Dịch:    Chứng khoán, Chỉ số, Futures, Options
Trình Độ Kỹ Năng:    Intermediate
Phương thức Tiếp Cận Ưa Thích:    Thuận Xu Hướng
 

Phần mềm/Kỹ thuật

Các Chỉ Báo Được Sử Dụng:    ADX, Bollinger Bands, MACD
Khung Thời Gian Giao Dịch Ưa Thích:    2 giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
 

Giáo dục

Các Sách về Kinh Doanh Ưa Thích:    Security Analysis - (Benjamin Graham, David L. Dodd)