Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay

Quỹ Thế Giới

Tìm Quỹ

Quốc gia Niêm yết:

Đơn vị phát hành:

Xếp Hạng Morningstar:

Xếp Hạng Rủi Ro:

Lớp Tài Sản:

Thể loại:

Tìm kiếm

Hoa Kỳ - Các quỹ

Tạo Thông báo
Thêm vào Danh Mục
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục  
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
  • Dưới dạng thông báo cảnh báo
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
  • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
  • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

 TênKý hiệuLần cuối% T.đổiTổng Tài SảnT.gian
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX166.27-1.12%492.85B26/09 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX338.60-1.03%379.21B26/09 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX127.31-1.03%358.29B26/09 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX88.65-1.12%284.17B26/09 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX309.36-1.03%142.04B26/09 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX179.44-1.03%107.65B26/09 
 Vanguard Institutional Index IVINIX309.37-1.03%101.09B26/09 
 American Funds Washington Mutual AAWSHX48.01-1.23%64.67B26/09 
 Vanguard Total Stock Market Index IVITSX88.66-1.12%69.04B26/09 
 American Funds Invmt Co of Amer AAIVSX38.98-1.17%60.59B26/09 
 Fidelity Total Market Index Instl PremFSKAX101.84-1.13%64.85B26/09 
 Schwab S&P 500 IndexSWPPX56.58-1.03%58.06B26/09 
 American Funds Fundamental Investors Class AANCFX55.91-1.31%51.53B26/09 
 Vanguard PRIMECAP AdmVPMAX129.39-1.39%56.13B26/09 
 Strategic Advisers CoreFCSAX9.20-1.08%51.68B26/09 
 Vanguard Dividend Growth InvVDIGX32.52-1.03%51.61B26/09 
 Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl SelVSTSX174.47-1.12%44.32B26/09 
 American Funds Washington Mutual R6RWMGX48.02-1.23%28.9B26/09 
 DFA US Core Equity 2 IDFQTX25.84-1.19%27.05B26/09 
 DFA US Core Equity 1 IDFEOX28.47-1.18%26.13B26/09 
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email