Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu
Đóng

TRY/VES - Lira Thổ Nhĩ Kỳ Đồng Bolivar của Venezuela

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1.25 0.00    0%
18:41:13 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Tiền tệ
Nhóm:  Chéo-Ngoại lai
Cơ bản:  Lira Thổ Nhĩ Kỳ
Tiền tệ Thứ cấp:  Đồng Bolivar của...
 • Giá đ.cửa hôm trước: 1.25
 • Giá Mua/Bán: 1.25 / 1.25
 • Biên độ ngày: 1.23 - 1.25
TRY/VEF 1.25 0.00 0%

Mô hình Nến TRY/VES

 
Truy cập tới hàng tá các mẫu và biểu đồ hình nến TRY VES tăng giá và giảm giá trực tuyến và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình có sẵn cho hàng trăm cặp tiền tệ trong các khung thời gian khác nhau đối với các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Đạt lợi thế giao dịch với tính năng nhận diện mô hình tự động và có tầm nhìn về các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Inside Up 1M 1 8/23
Dragonfly Doji 5H 1 27/09/2023 09:00
Tri-Star Bullish 15 1 27/09/2023 18:15
Harami Bullish 1M 2 7/23
Tri-Star Bearish 15 3 27/09/2023 17:45
Doji Star Bearish 1W 4 27/08/2023
Doji Star Bearish 1W 6 13/08/2023
Tri-Star Bearish 5H 6 26/09/2023 08:00
Tri-Star Bearish 30 6 27/09/2023 15:30
Tri-Star Bearish 15 6 27/09/2023 17:00
Tri-Star Bullish 30 7 27/09/2023 15:00
Dragonfly Doji 5H 8 25/09/2023 22:00
Tri-Star Bearish 1H 8 27/09/2023 10:00
Tri-Star Bearish 15 8 27/09/2023 16:30
Tri-Star Bullish 15 11 27/09/2023 15:45
Bullish Engulfing 30 12 27/09/2023 12:30
Tri-Star Bearish 1M 13 8/22
Dragonfly Doji 1H 13 27/09/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 13 27/09/2023 12:00
Tri-Star Bearish 15 13 27/09/2023 15:15
Hanging Man 1H 14 27/09/2023 04:00
Bullish Hammer 1H 14 27/09/2023 04:00
Harami Cross 1W 15 11/06/2023
Tri-Star Bullish 15 15 27/09/2023 14:45
Tri-Star Bullish 1M 16 5/22
Three Outside Down 1W 16 04/06/2023
Tri-Star Bearish 1H 16 27/09/2023 02:00
Tri-Star Bearish 15 16 27/09/2023 14:30
Engulfing Bearish 1W 17 28/05/2023
Tri-Star Bearish 1H 18 27/09/2023 00:00
Tri-Star Bearish 30 18 27/09/2023 09:30
Tri-Star Bullish 15 18 27/09/2023 14:00
Tri-Star Bullish 1M 19 02/22
Tri-Star Bullish 30 21 27/09/2023 08:00
Bullish doji Star 1M 22 11/21
Bullish Hammer 1H 22 26/09/2023 20:00
Shooting Star 5H 23 20/09/2023 22:00
Harami Cross Bearish 15 23 27/09/2023 12:45
Upside Gap Three Methods 1M 24 9/21
Tri-Star Bearish 30 24 27/09/2023 06:30
Bullish Engulfing 15 24 27/09/2023 12:30
Tri-Star Bullish 1H 25 26/09/2023 17:00
Belt Hold Bullish 5H 27 20/09/2023 02:00
Tri-Star Bullish 1H 27 26/09/2023 15:00
Dragonfly Doji 30 27 27/09/2023 05:00
Tri-Star Bearish 15 27 27/09/2023 11:45
Tri-Star Bearish 30 28 27/09/2023 04:30
Dragonfly Doji 30 28 27/09/2023 04:30
Tri-Star Bullish 15 28 27/09/2023 11:30
Tri-Star Bearish 1H 29 26/09/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 29 27/09/2023 11:15
Engulfing Bearish 1M 30 3/21
Three Inside Down 5H 30 19/09/2023 11:00
Deliberation Bearish 1M 31 02/21
Doji Star Bearish 1M 31 02/21
Harami Bearish 5H 31 19/09/2023 06:00
Tri-Star Bullish 30 31 27/09/2023 03:00
Belt Hold Bullish 5H 32 19/09/2023 01:00
Bullish Engulfing 5H 32 19/09/2023 01:00
Tri-Star Bullish 15 32 27/09/2023 10:30
Tri-Star Bullish 5H 33 18/09/2023 20:00
Tri-Star Bearish 30 33 27/09/2023 02:00
Tri-Star Bearish 15 33 27/09/2023 10:15
Tri-Star Bullish 1H 34 26/09/2023 08:00
Belt Hold Bullish 5H 36 18/09/2023 05:00
Tri-Star Bearish 1H 36 26/09/2023 06:00
Tri-Star Bullish 1H 37 26/09/2023 05:00
Tri-Star Bearish 30 37 27/09/2023 00:00
Tri-Star Bearish 15 37 27/09/2023 09:15
Tri-Star Bearish 15 39 27/09/2023 08:45
Tri-Star Bearish 5H 40 15/09/2023 17:00
Tri-Star Bearish 1H 40 26/09/2023 02:00
Hanging Man 5H 42 15/09/2023 07:00
Dragonfly Bearish 5H 42 15/09/2023 07:00
Doji Star Bearish 1H 42 26/09/2023 00:00
Three Outside Up 1H 42 26/09/2023 00:00
Shooting Star 30 42 26/09/2023 21:30
Tri-Star Bullish 15 42 27/09/2023 08:00
Hanging Man 5H 43 15/09/2023 02:00
Dragonfly Bearish 5H 43 15/09/2023 02:00
Belt Hold Bullish 1H 43 25/09/2023 23:00
Bullish Engulfing 1H 43 25/09/2023 23:00
Doji Star Bearish 1D 44 27/07/2023
Tri-Star Bullish 15 44 27/09/2023 07:30
Dragonfly Doji 5H 46 14/09/2023 11:00
Tri-Star Bearish 1H 46 25/09/2023 20:00
Tri-Star Bullish 15 46 27/09/2023 07:00
Tri-Star Bullish 5H 48 14/09/2023 01:00
Tri-Star Bullish 1H 49 25/09/2023 17:00
Tri-Star Bearish 15 49 27/09/2023 06:15
Tri-Star Bearish 1W 50 09/10/2022
Tri-Star Bearish 30 50 26/09/2023 17:30
Tri-Star Bearish 1H 51 25/09/2023 15:00
Tri-Star Bullish 30 51 26/09/2023 17:00
Three Outside Up 1M 52 5/19
Tri-Star Bearish 1W 52 25/09/2022
Bullish Engulfing 1M 53 4/19
Tri-Star Bearish 5H 53 13/09/2023 00:00
Tri-Star Bearish 1H 53 25/09/2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 53 26/09/2023 16:00
Tri-Star Bearish 15 53 27/09/2023 05:15
Dragonfly Doji 15 53 27/09/2023 05:15
Tri-Star Bullish 5H 54 12/09/2023 19:00
Tri-Star Bullish 1H 55 25/09/2023 11:00
Bullish doji Star 1M 56 01/19
Harami Cross 1M 56 01/19
Tri-Star Bullish 5H 56 12/09/2023 09:00
Tri-Star Bullish 30 56 26/09/2023 14:30
Dragonfly Doji 15 56 27/09/2023 04:30
Engulfing Bearish 1M 57 12/18
Three Line Strike 1M 57 12/18
Tri-Star Bullish 1H 57 25/09/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 57 27/09/2023 04:15
Bullish doji Star 5H 58 11/09/2023 23:00
Tri-Star Bullish 1W 60 31/07/2022
Tri-Star Bearish 30 60 26/09/2023 12:30
Doji Star Bearish 1M 61 8/18
Harami Bearish 5H 61 11/09/2023 08:00
Tri-Star Bearish 1W 63 10/07/2022
Harami Cross Bearish 5H 63 09/09/2023 01:00
Bullish Hammer 1H 63 23/09/2023 03:00
Tri-Star Bearish 30 63 26/09/2023 11:00
Tri-Star Bullish 15 63 27/09/2023 02:45
Tri-Star Bearish 1H 64 23/09/2023 02:00
Tri-Star Bullish 30 64 26/09/2023 10:30
Tri-Star Bullish 1H 65 23/09/2023 01:00
Tri-Star Bullish 1W 66 19/06/2022
Tri-Star Bearish 1W 67 12/06/2022
Three Black Crows 1D 67 26/06/2023
Evening Doji Star 5H 67 08/09/2023 05:00
Tri-Star Bearish 1H 67 22/09/2023 23:00
Tri-Star Bearish 15 67 27/09/2023 01:45
Three Outside Up 1M 68 01/18
Doji Star Bearish 5H 68 08/09/2023 00:00
Gravestone Doji 5H 68 08/09/2023 00:00
Tri-Star Bearish 30 68 26/09/2023 08:30
Downside Gap Three Methods 1M 69 12/17
Bullish Engulfing 1M 69 12/17
Tri-Star Bearish 1W 69 29/05/2022
Engulfing Bearish 1D 69 22/06/2023
Tri-Star Bullish 1H 69 22/09/2023 21:00
Tri-Star Bearish 15 69 27/09/2023 01:15
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email