Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
In

Phuong Pham

  • Hồ sơ

Thêm Thông Tin

Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, ông Phạm Bình Phương có hơn 6 năm kinh nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính. Các sản phẩm phân tích về ngành Dầu khí, Bất động sản Khu công nghiệp, Trái phiếu, Đánh giá thị trường chứng khoán hàng tuần.

Các Thị Trường được Giao Dịch:    Chứng khoán