Tin Tức Nóng Hổi
0

Nhà môi giới Forex

Tên Nhà môi giới:
Thêm Nhà môi giới
Lọc Kết quả

Nền tảng Giao dịch

Lưu ký T.Thiểu

Đòn bẩy Forex Tối đa

Chênh lệch EUR/USD

Tnh năng khác

Cơ quan Điều tiết Tài chính

Loại Môi giới

Phương thức Thanh toán

Địa điểm

Ngôn ngữ Hỗ trợ

Tên Nhà môi giới Lưu ký T.Thiểu Chênh lệch EUR/USD  

$ 0 Pip Giao dịch Ngay
Risk Involved

FOREX.com

Hiển thị nhà điều tiết (8)
 • Ủy Ban Chứng Khoán và Đầu Tư Úc (Úc)
 • Ủy Ban Giao Dịch Tương Lai Hàng Hóa Mỹ (Hoa Kỳ)
 • Cơ Quan Thực Thi Tài Chính (Anh Quốc)
 • Cơ Quan Điều Tiết Ngành Tài Chính (Hoa Kỳ)
 • Tổ Chức Điều Tiết Ngành Đầu Tư của Canada (Canada)
 • Hiệp Hội Giao Dịch Tương Lai Quốc Gia (Hoa Kỳ)
 • Ủy Ban Chứng Khoán và Sàn Giao Dịch (Hoa Kỳ)
 • Ủy Ban Chứng Khoán và Hợp Đồng Tương Lai (Hồng Kông)
$250 1.6 Pip Giao dịch Ngay

Interactive Brokers

Hiển thị nhà điều tiết (2)
 • Ủy Ban Giao Dịch Tương Lai Hàng Hóa Mỹ (Hoa Kỳ)
 • Ủy Ban Chứng Khoán và Sàn Giao Dịch (Hoa Kỳ)
$0 1.2 Pip Giao dịch Ngay

OANDA

Hiển thị nhà điều tiết (7)
 • Ủy Ban Chứng Khoán và Đầu Tư Úc (Úc)
 • Ủy Ban Giao Dịch Tương Lai Hàng Hóa Mỹ (Hoa Kỳ)
 • Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Dubai (Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)
 • Cơ Quan Thực Thi Tài Chính (Anh Quốc)
 • Tổ Chức Điều Tiết Ngành Đầu Tư của Canada (Canada)
 • Cơ Quan Tiền Tệ Singapore (Singapore)
 • Hiệp Hội Giao Dịch Tương Lai Quốc Gia (Hoa Kỳ)
$1 1.2 Pip
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email