x
0

Thành viên Hoạt động Hàng đầu

Xếp hạngTên người dùngTổngThắng% ThắngLời/Lỗ %
1Nguyen Nam100%31.76%
2Viet Anh Nguyen100%15.05%
3Đức Anh Nguyễn100%0.44%
4Trader Nguyễn100%0.1%
5Mai Xuân Minh100%0.02%
6Nguyen Quan11100%0.01%
7Kir Che100%-1.82%
8do thi thu ngoc100%-3.8%