x
0

Thành viên Hoạt động Hàng đầu

Xếp hạngTên người dùngTổngThắng% ThắngLời/Lỗ %
1Nguyen Nam11100%36.48%
2Phú Sỹ Nguyễn11100%20.2%
3Cuong Duc2150%8.06%
4Hoàng Thiên Lê Nguyễn11100%6.48%
5Trung Hiếu Vũ200%3.47%
6Trần Anh11100%2.7%
7Mai Xuân Minh11100%2%
8Huyền Vũ Hoàng100%1.81%
9khai vo van100%1.3%
10thanh thien Nguyen100%1.24%
11cuong nguyen11100%1.21%
12Luân Nguyễn Thành2150%1.12%
13long aggressive11100%0.99%
14Son Pham Ngoc11100%0.56%
15Hung Vu11100%0.46%
16Viet Anh Nguyen11100%0.36%
17Nguyen Quan11100%0.01%
18Dũng Đinh100%0.01%
19Cephan Hua200%0%
20ECT Viet Nam100%0%
21xuân thắng phan100%0%
22Kinh Nguyen100%-0.21%
23Nguyễn Billy100%-0.56%
24vinh luu100%-0.61%
25Huy Minh100%-0.74%
26Kir Che100%-0.86%
27Nguyen Tuan100%-1.06%
28Trader Nguyễn100%-1.45%
29hoà đậu100%-1.88%
30Nguyễn Công Thành100%-2%
31Dat Vo100%-2.94%
32do thi thu ngoc100%-3.8%
33Minh Cảnh Nguyễn200%-4.43%
34pham bach100%-7.12%
35Đức Anh Nguyễn100%-7.42%