x
Tin Tức Nóng Hổi
0

Thành viên Hoạt động Hàng đầu

Xếp hạngTên người dùngTổngThắng% ThắngLời/Lỗ %
1tuan nguyen11100%69.78%
2xanuan ngo11100%40.7%
3Kim Thanh Huỳnh11100%39.39%
4Nguyen Nam11100%36.48%
5Vietthanh Ha100%36.32%
6Nguyen Hai11100%35.28%
7Phú Sỹ Nguyễn11100%20.2%
8Khánh ND100%14.32%
9khai vo van22100%13.61%
10Pham Thuan11100%11.82%
11Phuong Evis11100%9.54%
12Nguyen Pham100%9.27%
13Cuong Duc2150%8.06%
14Linh Le11100%7.29%
15Hoàng Thiên Lê Nguyễn11100%6.48%
16Phú Nông6466.67%5.86%
17Thinh Lien100%5.65%
18Linh Linh100%5.47%
19Huyền Vũ Hoàng11100%4.16%
20Trung Hiếu Vũ2150%4.09%
21Dung Nguyen Quoc100%3.92%
22Tien Tran ngoc11100%3.7%
23Trần Quốc Trung100%3.49%
24khoa tran11100%3.38%
25Thanh Nguyen100%3.32%
26luân nguyễn11100%2.95%
27HOAN NGO XUAN11100%2.87%
28Trần Anh11100%2.7%
29Pham Van Lac100%2.59%
30thanh thien Nguyen11100%2.42%
31Dũng Đinh11100%2.35%
32Việt Hùng Nguyễn100%2.24%
33MINH THÀNH TRẦN LƯU11100%2.15%
34Quân Ngôhoàng300%2.07%
35Mai Xuân Minh11100%2%
36Giap tran tuyen100%1.94%
37Tuấn Trần11100%1.84%
38Xuanthuy Mai11100%1.78%
39Hồng Nam Võ100%1.77%
40huy le11100%1.71%
41Nguyễn Tất Nhu3133.33%1.67%
42vinh nguyễn đức200%1.54%
43cuong nguyen11100%1.21%
44Luân Nguyễn Thành2150%1.12%
45long aggressive11100%0.99%
46linh Võ100%0.9%
47Son Pham Ngoc11100%0.56%
48Hung Vu11100%0.46%
49Viet Anh Nguyen11100%0.36%
50Thanh Nguyen Van100%0.32%
51Tuan Nguyen11100%0.27%
52du Phung11100%0.23%
53Doanh Bui Van100%0.22%
54Huy Minh11100%0.14%
55Thanh Tung Do100%0.09%
56Ut Nguyen11100%0.01%
57Nguyen Quan11100%0.01%
58ECT Viet Nam100%0%
59Duc Nguyen Thanh100%0%
60Hùng Nguyễn Việt100%0%
61Cephan Hua200%0%
62Hong Anh Tran100%-0.01%
63trang thuy100%-0.02%
64Thanh Ngo100%-0.02%
65xuân thắng phan200%-0.07%
66Hải Nguyễn100%-0.11%
67Thanh Nguyên Trần100%-0.12%
68Kinh Nguyen100%-0.21%
69HIEN DANG100%-0.34%
70Shi Heng Deng100%-0.51%
71Nguyễn Billy100%-0.56%
72quang pham dinh100%-0.59%
73vinh luu100%-0.61%
74Minh Jordan2150%-0.66%
75Viet Q Ha100%-0.74%
76Kir Che100%-0.86%
77Tran Khanh200%-1%
78Anh Đỗ100%-1.15%
79Thành Vũ100%-1.17%
80Linh Nguyễn400%-1.32%
81Ngô Huy100%-1.32%
82Trader Nguyễn100%-1.45%
83Nguyen Tuan100%-1.45%
84Quang Vượng Đỗ100%-1.54%
85sang truong tan100%-1.63%
86Nguyễn Công Thành100%-2%
87danh nguyen100%-2.1%
88NGUYEN NGOC SON4250%-2.17%
89quyet nguyen van100%-2.2%
90Thịnh Võ100%-2.24%
91Lâm Nguyễn Đình100%-2.27%
92phuc le100%-2.28%
93The Truong Bao Nguyen100%-2.37%
94Tuấn Cường100%-2.61%
95hoà đậu100%-2.63%
96Khánh Văn100%-2.74%
97Sơn lê200%-2.9%
98Dat Vo100%-2.94%
99tan nguyen100%-3.15%
100Nhân Lê100%-3.21%
101Toan Nguyen Khanh100%-3.76%
102tuan phat an200%-3.78%
103do thi thu ngoc100%-3.8%
104Si Sata200%-3.81%
105Người Đặc Biệt200%-3.82%
106Sinh Tran Truong100%-3.98%
107Minh Cảnh Nguyễn200%-4.43%
108anh nguyễn tuấn100%-5.36%
109Brian Le2150%-5.75%
110pham bach100%-7.12%
111Đức Anh Nguyễn100%-7.42%
112hanh nguyen100%-8.23%
113coffe ciao100%-8.7%
114An Nguyen100%-10.15%
115Luc Vu Hong100%-15.67%
116dat nguyen100%-28.38%
117Anh Tuấn Nguyễn100%-50.17%
118Phong Ly2150%-70.33%
119Thơi Minh100%-93.5%
120Martin Dai100%-120.93%